Lichtpuntjes in de donkere dagen voor kerst

Lichtpuntjes in de donkere dagen voor kerst

De donkere dagen voor kerst gaan vaak gepaard met huiselijke gezelligheid en oplopende beurskoersen. De Amerikaanse S&P 500 Index steeg sinds 1950 in 75% van de decembermaanden. De gemiddelde koersstijging bedroeg 1,5%, maar hoe anders is het dit jaar.

De afgelopen tien jaar, met uitzondering van 2017, maakten de beurzen elk jaar wel een periode door waarin de koersen fors daalden. In Grafiek 1 zijn de correcties in de afgelopen tien jaar alsmede het aantal dagen totdat de bodem werd bereikt weergegeven. De zwarte en de oranje lijn zijn respectievelijk de beurscorrectie van begin 2018 en die van oktober jongstleden. De huidige neergaande markt duurt iets langer dan die van begin 2018, maar is door de jaren heen niet zo bijzonder. Koersdalingen zijn inherent aan beleggen en bieden juist kansen tegen aantrekkelijkere, lagere koersen te kopen om zo te profiteren van de onvermijdelijke koersstijgingen die er op volgen.

Grafiek 1: uitslagen en duur van de koersdalingen sinds 2009 voor de wereldaandelenindex (gemeten in EUR)

Als aandelenkoersen fors zijn opgelopen, de waarderingen hoog zijn en iedereen enthousiast is over aandelenbeleggingen worden we voorzichtig. Daarom bouwden we in het tweede kwartaal onze aandelenweging al af. De marktomstandigheden waarin we ons nu bevinden, maken ons weer wat kooplustiger. Het sentiment is negatief en vaak biedt een dergelijke omgeving de beste beleggingskansen. Politieke onzekerheid en twijfels over monetair beleid wereldwijd zorgen ervoor dat beleggers naar de nooduitgang zoeken. Het verkrappende monetaire beleid van centrale banken wordt vaak genoemd als oorzaak voor het negatieve sentiment op de beurzen. Het is evenwel juist dankzij de economische voorspoed, dat centrale banken hun stimuli kunnen afbouwen.

Indien koersdalingen het gevolg zijn van tegenvallende bedrijfswinsten, slechte scores voor macro-economische indicatoren en afnemend consumentenvertrouwen is er reden tot zorg. Echter, de winstvooruitzichten voor 2019 zijn verre van slecht en macro-economische en vertrouwensindicatoren duiden op economische groei. Is deze correctie dan overtrokken? Het is slechts achteraf te zeggen wanneer de bodem van de koersdalingen is bereikt. Er rinkelt geen belletje, dus precies op het dieptepunt kopen is een idylle. Al jaren bouwen we onze aandelenweging, afhankelijk van de marktomstandigheden, stapsgewijs op dan wel af. Met deze handelwijze vermijden we extreem dure aandelenmarkten en slaan we onze slag in goedkopere markten.

Wat zijn de rendementen na de beurscorrecties uit Grafiek 1? In Grafiek 2 ziet u de rendementen die na drie en twaalf maanden behaald werden, gemeten vanaf het dieptepunt.

Grafiek 2: de rendementen die volgden na koersdalingen in de afgelopen tien jaar (wereldaandelenindex, gemeten in EUR)

Naast koersrendement komt een belangrijk deel van het rendement dat op aandelenbeleggingen wordt gemaakt voort uit de dividenduitkering. Momenteel bedraagt het dividendrendement, van de wereldaandelenindex, circa 3%. Welk totaalrendement mag er op lange termijn op aandelenbeleggingen verwacht worden? In de afgelopen twintig jaar, dus inclusief de technologiebubbel en de kredietcrisis was het koersrendement op wereldwijde aandelen 5,3%. Tellen we hier het dividendrendement bij op, dan resulteert er ruim 8%. Wellicht komt dit weetje nog van pas als u met de (schoon)familie rondom de kerstboom zit. Zegt u er dan wel bij dat rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn.

Dat gezegd hebbende wensen we u fijne feestdagen en al het goede voor het nieuwe jaar!

Naar marktontwikkelingen overzicht