Alles uit de (medicijn)kast

Alles uit de (medicijn)kast

De wereldwijde ontwikkelingen in de strijd tegen verdere verspreiding van het gevreesde coronavirus volgen elkaar in sneltreinvaart op. Waar 'flatten the curve' op de financiële markten een bekend begrip is en naar de rentecurve verwijst, is het nu ook een wijdverspreide virusterm die overbelasting van het zorgsysteem moet voorkomen. Daartoe wordt het Chinese voorbeeld gevolgd en zijn (grote delen van) Europa en de Verenigde Staten in lockdown gegaan. De economische cijfers uit China over februari maken pijnlijk duidelijk hoe groot de economische gevolgen zijn. Zo daalden bijvoorbeeld de consumentenbestedingen met -20,5% en namen investeringen met -25% af.

Extreme uitslagen op de beurzen
De beurzen wereldwijd verteren de economische gevolgen voor het bedrijfsleven. De beweeglijkheid op de beurzen is hoger dan tijdens de financiële crisis in 2008. De uitslagen per dag zijn extreem, zowel omhoog als omlaag. Per saldo staat de vaderlandse AEX Index op het moment van schrijven maar liefst 33% lager dan aan het begin van het jaar. De grote onzekerheid die de financiële markten parten speelt, is de vraag hoe lang het gaat duren, voordat economische harten weer gaan kloppen.

Centrale banken stimuleren
Enigszins geruststellend is dat overheden en monetaire beleidsmakers naast de medische misère ook doordrongen zijn van de economische ernst van deze situatie. De afgelopen dagen hebben regeringsleiders en centrale bankiers op grote schaal aangekondigd dat zij de economische pijn van deze gezondheidscrisis trachten te verzachten.

Toch was de reactie van de financiële markten op beleidsaankondigingen van centrale bankiers verdeeld, eigenlijk ronduit teleurstellend. Renteverlagingen van centrale banken bieden geen oplossing voor het wegvallen van inkomsten/omzet. Het beschikbaar stellen van overbruggingskredieten doet dat adequater. De Amerikaanse centrale bank heeft de loketten voor noodkredieten voor het bedrijfsleven dan ook vol open gezet.

Overheden ondersteunen
Om de onzekerheid bij burgers en bedrijven weg te nemen heeft fiscaal beleid meer effect dan monetair beleid. De plannen van de Nederlandse regering zijn indrukwekkend en stellen gerust. Ook in Groot-Brittannië worden maatregelen genomen die alleen in oorlogstijd eerder zijn gezien. Boris Johnson herhaalde Mario Draghi’s fameuze “whatever it takes” woorden en stelde middelen ter waarde van 14% van het Britse BBP ter beschikking om de economie te ondersteunen. In de Verenigde Staten bedraagt de omvang van de steunmaatregelen ‘slechts’ 4% van het BBP, hieronder valt onder meer het plan om $1.000 aan elke burger over te maken. In rijke landen is er vet op de botten om (meer) noodmaatregelen te nemen. Borrow like there is no tomorrow ligt lastiger voor landen die er al economisch minder goed voorstonden. De stijgende rente op Italiaanse staatsleningen getuigt hiervan. Het lijkt dan ook onontkoombaar dat deze crisis de eurolanden tot meer saamhorigheid dwingt en er nog meer steunmaatregelen zullen volgen.

Alles uit de kast
Het moge duidelijk zijn dat beleidsmakers bereid zijn alles uit de kast halen om de gevolgen voor de samenleving en de economie zo draaglijk mogelijk te maken. Echter, zij beschikken niet over de medicijnkast, waarmee de oorzaak van de malaise bestreden kan worden. Wij zijn ervan overtuigd dat dankzij de fantastische inzet van alle verplegend personeel, beperkt sociaal contact en de onderzoeksinspanningen van de farmaceutische sector, de strijd tegen corona wordt gewonnen.

Onrust biedt kansen voor lange termijn beleggers
Zonder de medische ernst van deze crisis te willen bagatelliseren, biedt de onrust die we nu waarnemen op de financiële markten uiteindelijk met het oog op de langere termijn koopkansen voor de actieve belegger. Vanuit die gedachte hebben wij inmiddels een teen in het water gestoken en op bescheiden schaal aandelen bijgekocht. De eerste tekenen dat de virusverspreiding afneemt zullen maatschappelijk en economisch voor verlichting zorgen. Stilstand zal dan voor de verandering vooruitgang betekenen. Wij volgen de situatie op de voet en zullen bij stilstand voorwaarts gaan in het kopen van aantrekkelijk geprijsde aandelen.

Uw Optimix Team is weliswaar onderverdeeld in thuis- en kantoorwerkers, de lijnen zijn net zo kort als altijd en wij staan u met dezelfde graagte te woord. Als u vragen heeft en/of van gedachten wilt wisselen, aarzel niet!

Naar marktontwikkelingen overzicht