Allocatie

Allocatie

Optimix geeft een optimistische motivatie voor de samenstelling van zijn portefeuilles. Vermogensbeheerder Optimix put hoop uit de goede werkzaamheid van de coronavaccins. Die maakt in de loop van het jaar het einde van beperkende maatregelen mogelijk, wat een positieve uitwerking zal hebben op het gemoed van de mensen, economie en bedrijfswinsten.

Krompen de bedrijfswinsten in 2020 wereldwijd met 8%, in 2021 verwacht Optimix een toename van 25%. Om die reden hanteert de vermogensbeheerder in de portefeuilles een overweging voor aandelen. De analisten verwachten bovendien dat de sectoren die in 2020 hard geraakt zijn, zoals de reisbranche, horeca en energiebedrijven, in 2021 een inhaalslag maken. Doordat deze cyclische genoemde sectoren een hoger gewicht hebben in Europa en de opkomende markten dan in de VS, zal de Amerikaanse winstgroei met 18 tot 23% lager zijn dan de 30 à 50% die in Europa en de opkomende landen in het verschiet ligt.

Het aantreden van Joe Biden als president van de VS zal niet leiden tot het verdwijnen van alle invoerheffingen die onder het bewind van Donald Trump zijn ingesteld, verwacht Optimix. Wel zal de onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse handelsbeleid afnemen, wat cyclische aandelen een impuls kan geven. Voorts zal het ruime monetaire beleid van de centrale banken worden voortgezet en hebben overheden zich tot ver in 2021 gecommitteerd aan het ondersteunen van de economie. Beide zaken geven steun aan de financiële markten. Optimix is al geruime tijd weinig enthousiast over rendementen op staatsobligaties. De vermogensbeheerder ziet voor deze vermogenscategorie in de nabije toekomst dan ook geen rol als rendementsgenerator weggelegd. Dat betekent echter niet dat Optimix in het geheel niet belegt in staatsleningen maar deze beperkte posities hebben tot doel de risico’s in de portefeuilles te dempen. De analisten denken dat bij de aantrekkende economie en het ruime monetaire beleid oplopende inflatie op de loer ligt en geeft daarom de voorkeur aan inflation-linked-obligaties. Die vergoeden door hun koppeling aan de inflatie de geldontwaarding en zorgen zo voor koopkrachtbehoud van de belegging. Om diezelfde reden zit ook goud in de portefeuille. Wat high-yieldobligaties en schulden uit de opkomende markten betreft, is Optimix wel tevreden over de vergoeding. Die komen daarom in 2021 voor de portefeuille in aanmerking.

Concluderend verwacht de vermogensbeheerder dat 2021 weliswaar de nodige dips zal kennen, maar toch een mooi beleggingsjaar wordt. Dit ondanks het onzekere verloop van de coronapandemie, het vertrek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en het verloop van de brexit.

Bron: Beleggers Belangen

Naar marktontwikkelingen overzicht