Beleggingsfondsen April

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand met 2,4%. Het fonds presteerde daarmee iets beter dan haar benchmark, deze steeg met 2,3%. Het jaarrendement komt hiermee uit op 3,5%, tegen 5,0% voor de benchmark. Vrijwel alle beleggingscategorieën beleefden een positieve maand. Aandelenmarkten stegen wereldwijd en vooraanstaande beursgraadmeters, zoals de S&P 500 Index in de Verenigde Staten, de STOXX 600 Index in Europa en de Japanse Nikkei 225 Index bereikten recordstanden. Het fonds nam wat gas terug en bouwde risico af door op deze recordstanden aandelen te verkopen. De belangen in Amerikaanse aandelen werden gereduceerd na de spectaculaire koersstijgingen in de technologiesector dit jaar.

De Federal Reserve maakte bekend voornemens te zijn haar beleidsrente dit jaar driemaal te verlagen, ondanks het feit dat de inflatie nog niet op de doelstelling van 2% is en de economie doorgroeit. De combinatie van een hoger dan gewenste inflatie en aanstaande renteverlagingen gaf goud vleugels, het edelmetaal steeg met 8,6% in maart en droeg mooi bij aan het fondsrendement. Ook durfden beleggers weer een teentje meer in de obligatieoceaan te steken, waardoor ook vastrentende waarden een positief maandrendement konden overleggen. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, daalde van 2,41% naar 2,30%. Ultimo maart was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 50,5%, staatsobligaties 22,4%, bedrijfsobligaties 10,3%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 8,1% en liquiditeiten 8,7%.

Performance maand 2,4%
Performance 2024 3,5%
Referentie-index 2024 5,0%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend a € 0,31 per aandeel, met 1,4%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 0,9% steeg. De belangrijkste reden voor deze betere prestatie zijn de koersstijgingen van de in portefeuille opgenomen aandelen. Daarnaast presteerden de in portefeuille opgenomen high-yield beleggingsfondsen relatief goed ten opzichte van de euro high-yield ETF die 40% van de samengestelde referentie-index vormt. De relatief korte gemiddelde looptijd van de in portefeuille opgenomen obligaties drukte de relatieve prestatie gedurende afgelopen maand waarin de aanvangsrendementen daalden. Zo daalde de kapitaalmarktrente in de eurozone (tien jaar swaptarief) met ruim 10 basispunten naar 2,6%. Net als vorige maand daalde de op jaarbasis berekende inflatie voor de eurozone in maart met 0,2% naar 2,4%.

Het inflatiecijfer van de eurozone nadert met rasse schreden de 2% doelstelling van de ECB. Aantrekkende industriële productie in de Verenigde Staten en China plus geopolitieke spanningen leveren echter een opwaartse druk op de grondstofprijzen met name die van olie. Zodoende zijn wij niet overtuigd van het feit dat de inflatie naar de ECB doelstelling zal dalen. De huidige ‘inverse’ termijnstructuur van de kapitaalmarktrente en de huidige lage absolute aanvangsrendementen van obligaties met langere looptijd, zorgt ervoor dat het fonds de nadruk blijft leggen op het kortlopende segment van de obligatiemarkt.

Performance maand 1,4%
Performance 2024 0,1%
Referentie-index 2024 -0,5%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met 4,9% gedurende de maand maart. Hiermee presteerde het fonds beter dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 3,3% steeg.

Het eerste kwartaal van dit kalenderjaar werd in stijl afgesloten met een sterke performance van financiële markten. Aandelen, obligaties en ook grondstoffen kenden een sterke maand. De goudprijs doorbrak de grens van $ 2.200,- per troy ounce. Ook de prijzen van andere (edel)metalen stegen sterk. Een reden voor het optimisme op de beurs kan gevonden worden in  de toelichting van de Federal Reverse op haar meest recente rentebesluit. De Amerikaanse centrale bank houdt vast aan haar verwachting de beleidsrente dit jaar met drie stappen te verlagen, hierbij genoegen nemende met een iets hogere inflatie dan eerder gecommuniceerd.

Het fonds kon deze maand sterk profiteren van haar beleggingen in grondstoffen- en energie-aandelen, waarin het fonds een stevige overweging aanhoudt. Zo lieten de aandelen van gouddelvers koersstijgingen van liefst 25% zien. Ook toeleveranciers aan de energiesector lieten stijgingen in de dubbele cijfers zien. Gedurende de verslagmaand heeft het fonds wat van haar beleggingen in de technologiesector afgeroomd nu er een rotatie richting achtergebleven sectoren begint te ontstaan.

Performance maand 4,9%
Performance 2024 8,1%
Referentie-index 2024 10,7%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund steeg met 3,7% gedurende de verslagperiode. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF steeg in de vergelijkbare periode met 2,5%. De relatieve outperformance is vooral te danken aan de blootstelling in het fonds naar mijnbouwbedrijven die profiteren van aantrekkende grondstofprijzen. Met name goudmijnbedrijven in het fonds maakten grote koerssprongen. Dit komt doordat de goudprijs naar recordhoogtes steeg. Voor een troy ounce goud (circa 31,1 gram) werd $2.229 betaald. Ten opzichte van de vorige maand is dat een stijging van 9%. Het fonds had aan het einde van de maand circa 9% aan mijnbouwbedrijven die gemiddeld ruim 20% in koersrendementen behaalden. In de afgelopen maand deed de technologiesector het eveneens goed. Het kunstmatige intelligentie thema bleef populair onder beleggers en technologie-aandelen kropen verder omhoog. Het fonds maakte gebruik van de koersstijging en bouwde de blootstelling naar deze sector iets af, omdat wij een correctie van deze gehypte technologieaandelen verwachten.

Performance maand 3,7%
Performance 2024 6,4%
Referentie-index 2024 3,7%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds steeg afgelopen maand met 0,8%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 1,3% steeg. Volgens de voorlopige cijfers bedroeg de prijsstijging in de eurozone ten opzichte van vorig jaar 2,4% hetgeen hoger is dan de 2% doelstelling van de ECB. Gegeven het feit dat het vergelijkbare cijfer eind vorig jaar 2,9% bedroeg, geeft aan dat de snelheid waarmee de inflatie daalt in de afgelopen maanden sterk is afgenomen. Desondanks herhalen beleidsmakers van de ECB dat zij de beleidsrente dit jaar zullen verlagen. Per saldo steeg het aanvangsrendement op een tienjarige Nederlandse staatsobligatie gedurende het eerste kwartaal van 2024 met circa 30 basispunten naar 2,6%. De in vergelijking tot de referentie-index korte looptijd van de portefeuille van het fonds, is een belangrijke verklaring voor het geboekte relatieve resultaat van +1,2% gedurende het eerste kwartaal. Daarbovenop boekten een aantal in portefeuille opgenomen perpetuele obligaties van financiële instellingen een forse koersstijging in deze periode. In maart daalde het jaarcijfer voor de inflatie in de eurozone met 0,2% punt naar 2,4%. Daarmee nadert het met rasse schreden de 2% doelstelling van de ECB. Aantrekkende industriële productie in de Verenigde Staten en China plus geopolitieke spanningen hebben echter een opwaartse druk op de grondstofprijzen met name die van olie. Zodoende zijn wij niet overtuigd van het feit dat de inflatie naar de ECB doelstelling zal dalen. De huidige inverse structuur van de rentecurve en de huidige lage absolute aanvangsrendementen van obligaties met langere looptijd, zorgt ervoor dat het fonds de nadruk blijft leggen op het kortlopende segment van de obligatiemarkt.

Performance maand 0,8%
Performance 2024 -0,2%
Referentie-index 2024 -1,5%

Naar Beleggingsfondsen overzicht