Beleggingsfondsen Augustus

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand met 2,1%. Het fonds deed het daarmee beter dan haar benchmark, die met 1,8% steeg. Het rendement over 2023 tot dusver bedraagt +6,0%, dat is 2,5% minder dan de benchmark. Aandelenmarkten stegen wereldwijd met 3,2% in juli. De achterblijvers over het eerste semester van 2023 gingen in juli aan kop. Aandelen uit de opkomende markten stegen met 5,6% en lieten aandelen uit de Verenigde Staten (+2,3%) en Europa (+2,0%) achter zich. Wij zijn overwogen belegd in de opkomende markten, daardoor liep het fonds in op haar benchmark. Tevens zijn wij onderwogen belegd in de Amerikaanse technologiesector, omdat wij deze aandelen na de recente koersexplosies kwetsbaar achten voor tegenvallers in de omzet- en winstverwachtingen. Zowel de Federal Reserve als de ECB verhoogde haar beleidsrente zoals verwacht met 0,25%. De kapitaalmarktrente steeg eveneens, maar minder dan de korte kant van de rentecurve. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, steeg net als in de voorgaande maand met tien basispunten; van 2,39% naar 2,49%.

Ultimo juli was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 52,3%, staatsobligaties 27,7%, bedrijfsobligaties 10,7%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 7,5% en liquiditeiten 1,7%.

Performance maand 2,1%
Performance 2023 6,0%
Referentie-index 2023 8,5%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand met 1,3%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 0,6% steeg. De belangrijkste redenen voor de relatief goede prestatie van afgelopen maand was het koersherstel van de in de portefeuille opgenomen aandelen, met name die van het Duitse woningverhuurbedrijf Vonovia (+18,7%). Ook de koersstijging (+5,1%) van de Noorse Kroon leverde een goede bijdrage.

Afgelopen maand is de onderweging in high yield obligaties verlaagd door de toevoeging van het CORUM Butler European High Yield Fund aan de portefeuille. Dit fonds onderscheidt zich van andere high yield fondsen door het ruime mandaat (exposure 50% - 150%) en de grote rol die de top-down allocatie speelt in het proces. Daarbij beschikt het beheerteam over specifieke expertise vanuit hun ervaring met het beheer van long-short credit strategieën. De afgelopen jaren heeft dit fonds beter gepresteerd dan de Euro High Yield Index. De aankoop van deze positie is betaald door een deel van de positie in de staatsobligatie Nederland 2% 2024 te verkopen.

Performance maand 1,3%
Performance 2023 0,1%
Referentie-index 2023 3,1%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met 3,6% gedurende de maand juli. Hiermee presteerde het fonds beter dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 3,2% steeg.

Aandelenmarkten startten de tweede helft van het kalenderjaar met een heuse sectorrotatie. Waar technologie-aandelen de boventoon voerden in de eerste helft van het jaar, was het beeld in de maand juli anders. De sectoren grondstoffen, industrie en energie gingen aan kop gedurende de verslagperiode. Het fonds heeft een overweging in de laatstgenoemde sectoren en wist derhalve te profiteren van deze sectorrotatie. Een goede verklaring voor de verschillen in sectorperformance is te vinden in verschillen in verwachtingen. De snelle ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie zorgen voor een positief sentiment met hoge verwachtingen voor technologie-aandelen. Hoewel de winstcijfers van Microsoft niet verkeerd waren met een winst van ruim $ 20 miljard in het tweede kwartaal, waren beleggers toch teleurgesteld, wat resulteerde in een koersdaling van 6% sinds de cijferpublicatie. De verwachtingen voor aandelen in de sectoren grondstoffen en energie zijn daarentegen laaggespannen, waardoor al een kleine mate van stimuleringsgeluid vanuit China positief uitpakte voor grondstoffen en genoemde sectoren. Het fonds blijft de voorkeur geven aan aandelen met veel koerspotentie in plaats van aandelen met veel te hoge verwachtingen.

Performance maand 3,6%
Performance 2023 14,8%
Referentie-index 2023 14,5%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Europe Fund steeg de afgelopen maand met 5,7%. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF, steeg gelijktijdig met 5,6%.
Aandelenmarkten in de opkomende markten presteerden sterk in de maand juli. Positieve geluiden waren er vanuit het Chinese Politbureau, het orgaan dat zich bezig houdt met economisch beleid, dat liet weten niet tevreden te zijn met het economisch herstel sinds het overboord gooien van het zero-covid beleid eind vorig jaar. Het liet daarbij doorschemeren op verschillende terreinen een meer stimulerend beleid te gaan voeren. Samen met het positieve sentiment op de wereldwijde aandelenmarkten, alsook de herstellende grondstoffenprijzen, konden de opkomende markten hierdoor een keurig rendement noteren.

De Chinese beurs was de enige van de grotere landen die de benchmark voor wist te blijven met een rendement van 11%. Zuid-Koreaanse aandelen konden deze net bijhouden met 6% koerswinst. De aandelenmarkten van twee andere landen waarin het fonds overwogen is, Peru en Thailand, deden het ook keurig met plussen van 10% en 8%. Ook de significante overweging in de grondstoffensector droeg flink bij aan de performance van het fonds met een rendement van 8%. Gedurende de verslagperiode verlaagden wij de posities in technologie in Zuid-Korea en Taiwan, en werden de opbrengsten herbelegd in de kopersector, waar wij op lange-termijn positief op zijn.

Performance maand 5,7%
Performance 2023 5,0%
Referentie-index 2023 7,1%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds steeg afgelopen maand met 0,3%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die onveranderd bleef.

De Europese Centrale Bank verhoogde voor de negende keer sinds juli vorig jaar haar beleidsrente. De verhoging met 0,25% bracht het depositotarief van de ECB op 3,75%. Dit is nog altijd lager dan de voorlopige inflatie over juli, die op 5,5% uitkwam (jaar-op-jaar gemeten). De inflatie neemt weliswaar af, maar het is nog veel te vroeg om te beoordelen of de ECB voldoende restrictief monetair beleid heeft doorgevoerd. Het fonds blijft derhalve een voorkeur houden voor kwalitatief hoogwaardige obligaties met een relatief korte looptijd. Daarom doet het fonds het relatief goed zolang de (kapitaalmarkt)rente zich in een opwaartse trend bevindt. Afgelopen maand steeg het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar van 2,74% naar 2,82%. Er vonden geen noemenswaardige wijzigingen in de samenstelling van de portefeuille plaats.

Performance maand 0,3%
Performance 2023 0,6%
Referentie-index 2023 1,1%

Naar Beleggingsfondsen overzicht