Beleggingsfondsen December

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand met 3,9%. Het fonds deed het daarmee minder goed dan haar benchmark, die met 4,7% steeg. Het rendement over 2023 tot dusver bedraagt +4,2%, dat is 4,9% minder dan de benchmark. Aandelenmarkten stegen wereldwijd met 6,2% in oktober. Het risico op verdere escalatie in het Midden-Oosten, lagere olieprijzen en lager dan verwachte inflatiecijfers in de Verenigde Staten en eurozone deden het sentiment goed. Beleggers rekenen nu op renteverlagingen door de Federal Reserve in de eerste helft van 2024. Niet alleen aandelen, maar ook obligaties waren daardoor in trek. Hierdoor daalde het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, van 2,81% naar 2,45%. Rentegevoelige beleggingen stegen het meest. Het fonds is onderwogen belegd in langlopende obligaties en in rentegevoelige (technologie)aandelen, daardoor bleef het relatieve rendement achter. Het zou niet de eerste keer dit jaar zijn dat beleggers zich te vroeg rijk rekenen en de renteverlagingen door de Federal Reserve en ECB incalculeren. Wij handhaven daarom de huidige positionering en zijn beducht voor centrale bankiers die de feestvreugde temperen. Ultimo november was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 55,1%, staatsobligaties 24,8%, bedrijfsobligaties 11,2%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 7,9% en liquiditeiten 0,8%.

Performance maand 3,9%
Performance 2023 4,2%
Referentie-index 2023 9,1%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand met 2,8%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 3,2% steeg. Beleggers hadden er nagenoeg de gehele maand november ‘zin in’ waardoor zowel de aandelen- als de obligatiekoersen sterk stegen. De posities van het fonds in vijf verschillende high yield fondsen leverde in absolute zin de grootste bijdrage aan het resultaat. In relatieve zin boekte de positie in het Duitse woningverhuurbedrijf Vonovia met een 24% koersstijging het hoogste resultaat. De dalende rente speelde hierbij ongetwijfeld een rol omdat dit de vooruitzichten voor de rentekosten voor herfinanciering van de aflopende leningen verbetert. Gedurende de maand heeft het fonds de positie in BlueBay Financial Capital Bond Fund verkocht. De opbrengst is aangewend voor de verdubbeling van de positie in Corum Butler European High Yield Fund. Dit fonds onderscheidt zich van andere high yield fondsen door het ruime mandaat (exposure 50% - 150%) en de grote rol die de top-down allocatie speelt in het proces. Daarbij beschikt het beheerteam over specifieke expertise vanuit hun ervaring met het beheer van long-short credit strategieën. De afgelopen jaren heeft dit fonds beter gepresteerd dan de Euro High Yield Index en ook dit jaar presteren zij weer beter.

Performance maand 2,8%
Performance 2023 0,9%
Referentie-index 2023 5,1%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met 6,6% gedurende de maand november. Hiermee presteerde het fonds beter dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 6,2% steeg.

In november werden beleggers getrakteerd met de start van een heuse eindejaarsrally. Het startschot werd gegeven door meevallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten aan het einde van vorige maand. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde van 5% naar 4,3% per maandultimo. De rentedalingen zorgden voor koersstijgingen op obligatie- en aandelenmarkten.

Het fonds wist in de eerste plaats te profiteren van de tactische belegging in futures op de Nasdaq en S&P 500. Daarnaast zagen we een sterke inhaalslag van onze beleggingen in duurzame kapitaalgoederen. Zo steeg Vestas Wind met 24%. Ook lieten Siemens (+23%), Schneider Electric (+16%) en ABB (+15%) mooie koerssprongen zien.

Tevens noemenswaardig is het ingezette herstel van producenten van grondstoffen. Zo stegen producenten van edelmetalen met dubbele cijfers, als gevolg van prijsstijgingen van goud en zilver.

Performance maand 6,6%
Performance 2023 14,7%
Referentie-index 2023 14,0%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund steeg met 4,6% gedurende de verslagperiode. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF steeg in de vergelijkbare periode met 3,4%. De opkomende markten herstelden van de zwakte in oktober. Escalaties in het Midden-Oosten bleven uit en olieprijzen daalden als gevolg van de afgenomen geopolitieke angst. Ook de inflatiecijfers in de westerse wereld vielen mee. De kapitaalmarktrente daalde, waardoor aandelenbeurzen opveerden. In het fonds waren vooral de aandelen die recent sterk gecorrigeerd waren de relatieve winnaars. Grondstof-gerelateerde aandelen evenals aandelen in de informatietechnologie sector, in het bijzonder die genoteerd zijn in Zuid-Korea en Taiwan, presteerden bovengemiddeld goed. Koersen van goudmijnbouwbedrijven veerden ook op door verder oplopende goudprijzen. Koersen van energieaandelen bleven echter wel achter doordat olieprijzen daalden. De aandelenbeurzen in het Midden-Oosten, zoals die in Saoedi-Arabië en Qatar die sterk afhankelijk zijn van olie-inkomsten, bleven hierdoor relatief achter.

Performance maand 4,6%
Performance 2023 -2,4%
Referentie-index 2023 1,4%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds steeg afgelopen maand met 1,7%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 2,9% steeg. In november sorteerden beleggers sterk voor op een verder dalende inflatie in de westerse wereld waardoor zowel de Amerikaanse als Europese centrale bank hun referentietarieven al in een vroeg stadium van 2024 kunnen laten dalen. Daarbij daalde het aanvangsrendement op een 2-jarige Nederlandse staatslening met ruim 0,1% procentpunt naar 3,0% terwijl die voor de 10-jarige Nederlandse staatsobligatie met een kleine 0,4% punt daalde naar 2,8%. Zodoende kent de rentecurve van de Nederlandse staatsobligaties weer een negatief verloop hetgeen vaak een voorbode is van verslechterende economische vooruitzichten met de daarbij behorende neerwaartse druk op de inflatie. De geschatte inflatie voor de eurozone gedurende november bedroeg 2,4% en komt daarmee dicht in de buurt van de door de ECB gehanteerde doelstelling van 2%. Niettemin toont de ECB zich sceptisch dat de inflatie zich binnen afzienbare tijd in een rustig vaarwater van 2% op jaarbasis gaat bevinden. Behalve als de eurozone-economie de komende maanden fors verslechtert, zal de ECB de komende kwartalen naar onze verwachting haar referentietarieven niet verlagen. De portefeuille blijft daarom relatief sterk overwogen in kortlopende obligaties die nu een hoger aanvangsrendement hebben dan langer lopende obligaties.

Performance maand 1,7%
Performance 2023 1,4%
Referentie-index 2023 2,5%

Naar Beleggingsfondsen overzicht