Beleggingsfondsen Februari

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund daalde afgelopen maand met 0,3%. Het fonds presteerde daarmee minder goed dan haar benchmark, deze steeg namelijk met 1,5%. Tijdens de persmomenten na hun vergaderingen gaven Cristine Lagarde van de ECB en Jerome Powell van de Federal Reserve aan dat er dit jaar ruimte is de beleidsrente te verlagen. Daarmee staat het monetaire sein de komende maanden op groen voor de financiële markten. Ook de vooruitzichten die in het lopende cijferseizoenen uitgesproken worden, stemmen beleggers positief. Met name groeiaandelen en technologieaandelen in het bijzonder beleefden een mooie eerste maand van het jaar. Het mindere relatieve resultaat komt doordat het fonds een behoorlijke onderweging in deze categorie aandelen had bij de jaarstart. Gedurende de maand is de positie in Amerikaanse aandelen en de technologiesector vergroot. De aanhoudende (vastgoed)malaise in China blijft een negatieve stempel drukken op de economie aldaar. Omdat de Chinese overheid niet met geld strooit, zijn de vooruitzichten voor de komende tijd mager, daarom werden aandelen in de opkomende markten verkocht. Ook werd de positie in de grondstofsector afgebouwd. Deze sector kan voorlopig niet rekenen op veel vraag uit grootafnemer China. Na vier achtereenvolgende maanden van dalingen, steeg de kapitaalmarktrente weer. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, steeg van 2,02% naar 2,17%. Ultimo januari was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 56,6%, staatsobligaties 23,9%, bedrijfsobligaties 10,8%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 7,9% en liquiditeiten 0,7%.

Performance maand -0,3%
Performance 2024 -0,3%
Referentie-index 2024 1,5%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund daalde afgelopen maand met 0,6%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 0,9% daalde. Gedurende de verslagmaand steeg de kapitaalmarktrente in de eurozone (10-jaar swaptarief) met ruim 0,1% punt naar 2,6% hetgeen fors hoger is dan de 0,5% die 12 maanden gelden geboden werd. Daarentegen is de inflatie het afgelopen jaar gedaald van 8,5% naar 2,8% in januari 2024. De daling van de inflatie in de eurozone lijkt de afgelopen maanden te stokken op een voor de ECB te hoog niveau. Niettemin verwacht de ECB haar beleidsrente in 2024 te verlagen hetgeen een welkome stimulans voor de zeer matige economische groeivooruitzichten betekent. Gedurende de verslagmaand is de ETF positie die belegt in Amerikaanse olie- en gaspijpleiding bedrijven verkocht. De opbrengst is aangewend voor de aankoop van aandelen in vijf Europese energiebedrijven te weten BP, Equinor, Repsol, Shell en Total Energies. In tegenstelling tot de brede Europese aandelen index zijn de koersen van deze aandelen de afgelopen maanden gedaald. Naar onze mening noteren de aandelen op een aantrekkelijke waardering en bieden zij een goed dividendrendement. Verder is een deel van de door Aegon uitgegeven perpetuele floating rate obligatie genoteerd in US$ verkocht. De opbrengst is herbelegd in de ETF positie die belegt in Amerikaanse Business Development Companies. Dergelijke bedrijven verstrekken kredieten tegen een variabele rente veelal gedekt door een eerste recht op onderpand. Het dividendrendement van deze ETF bedraagt ruim 10% op jaarbasis.

Performance maand -0,6%
Performance 2024 -0,6%
Referentie-index 2024 -0,9%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met 1,4% gedurende de maand december. Hiermee presteerde het fonds minder goed dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 4,3% steeg.

Na de sterke eindejaarsrally van november en december deden aandelenmarkten aan het begin van de maand een stapje terug. Echter, na sterke bedrijfscijfers van onder meer TSMC en ASML continueerden aandelenmarkten hun opmars. Het fonds bleef achter bij de benchmark als gevolg van de blootstelling naar grondstofaandelen. Deze stonden onder druk door tegenvallende economische cijfers vanuit China. Pas aan het einde van de maand was hier enig herstel zichtbaar nadat Chinese instanties met stimuleringsmaatregelen aankonidigden. Het fonds kende een positieve bijdrage van de beleggingen in ASML en Nvidia, welke profiteerden van het positieve nieuws vanuit de halfgeleidersector. Gedurende de maand heeft het fonds haar beleggingen in de technologiesector uitgebreid, gebruikmakend van de zwakte in deze namen aan het begin van de maand. Thans heeft het fonds een lichte overweging in deze sector.

Performance maand 1,4%
Performance 2024 1,4%
Referentie-index 2024 4,3%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund daalde met 1,5% gedurende de verslagperiode. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF daalde in de vergelijkbare periode met 2,3%. Het fonds profiteert relatief van hogere olieprijzen, het accent in de portefeuille op olieaandelen alsmede landen die daar blootstelling naar hebben zoals Saoedi-Arabië. Tevens deden de beurzen van Griekenland, Indonesië en Vietnam het relatief goed, in deze landen is het fonds overwogen belegd. De opkomende markten trapten de eerste maand van het nieuwe verslagjaar gemiddeld genomen af in mineur. Met name grootgewicht China, dat een kwart uitmaakt van de MSCI Emerging Markets Index, trok de index omlaag. Chinese aandelen continueerden de weg omlaag nadat economische data opnieuw bevestigden dat de economische motor sputtert. Beleggers waren dan ook teleurgesteld dat de Chinese centrale bank de economie weinig monetair stimuleert. De Taiwanese beurs deed het wel relatief goed, ondanks dat de niet China-gezinde politieke partij DPP aan de macht blijft bij de lokale verkiezingen, hetgeen de betrekkingen met China negatief kan beïnvloeden. De bedrijfsresultaten van grootgewicht en halfgeleider bedrijf TSMC, werden goed ontvangen op de beurs en zij trokken wereldwijd de technologiesector omhoog.

Performance maand -1,5%
Performance 2024 -1,5%
Referentie-index 2024 -2,3%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds daalde afgelopen maand met 0,6%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 1,8% daalde. De relatief goede prestatie van het fonds is voor een belangrijk deel te danken aan de in vergelijking tot de referentie-index korte looptijd van de portefeuille. Bovendien boekten een aantal in portefeuille opgenomen perpetuele obligaties van financiële waarden een forse koersstijging. De coupon van deze obligaties is gekoppeld aan de ontwikkeling van de 10-jaars rente in de eurozone en deze steeg afgelopen maand. Zo steeg het aanvangsrendement van de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar met circa 30 basispunten naar 2,5%.

Het tempo van de prijsstijging in de eurozone is volgens voorlopige cijfers ten opzichte van vorige maand met 0,1% punt gedaald naar 2,8% in januari 2024. De almaar dalende inflatie leidt bij onveranderde beleidsrentes tot een steeds strikter wordend monetair beleid. De huidige goede werkgelegenheid in de Eurozone kan niet verbloemen dat de economische vooruitzichten voor deze regio bepaald niet florissant zijn te noemen. In lijn met de markt verwachten wij dat de ECB in 2024 haar beleidsrentes zal verlagen waardoor de economie meer ademruimte krijgt. Gegeven de inverse structuur van de rentecurve en het huidig lage absolute aanvangsrendement van obligaties met langere looptijd, vinden wij met name het kortlopende segment van de markt aantrekkelijk.

Performance maand -0,6%
Performance 2024 -0,6%
Referentie-index 2024 -1,8%

Naar Beleggingsfondsen overzicht