Beleggingsfondsen Januari

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand met 3,8%. Het fonds presteerde daarmee minder goed dan haar benchmark, deze steeg namelijk met 4,0%. Ook voor geheel 2023 bleef het fonds met een rendement van +8,1% achter bij haar benchmark (+13,4%). Het positieve sentiment van november hield aan in december. De verwachtingen dat centrale bankiers de rente in 2024 verlagen namen nog verder toe. Aandelenmarkten stegen wereldwijd met 3,5% in december. Ook obligaties bleven in trek. Hierdoor daalde het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, van 2,45% naar 2,02%.
In 2024 pakten de allocatiebeslissingen binnen het fonds goed uit. De overweging in aandelen, tijdelijk afgebouwd in de zwakke zomermaanden, droeg positief bij. De boosdoener voor het negatieve relatieve rendement in 2024 was de keuze minder in Amerikaanse (tech)aandelen te beleggen en meer in grondstofaandelen, duurzame energie aandelen en aandelen van ondernemingen uit de opkomende markten. Op de lange termijn zijn wij echter positief gestemd over de achterblijvers van het afgelopen jaar!
Ultimo december was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 55,5%, staatsobligaties 24,8%, bedrijfsobligaties 11,7%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 7,9% en liquiditeiten 0,0%.

Performance maand 3,8%
Performance 2023 8,1%
Referentie-index 2023 13,4%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand met 2,9%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die gedurende de maand met 3,4% steeg. Over 2023 boekte het fonds, inclusief het over vier kwartalen uitgekeerde dividend van in totaal euro 1,23, een positief resultaat van 3,9% terwijl de referentie-index met 8,7% steeg. De belangrijkste reden voor de in 2023 opgelopen achterstand is de relatief lage weging van het fonds in euro gedenomineerde high yield obligaties. Dit type obligaties vormt 40% van de samengestelde benchmark en boekte gedurende het verslagjaar een positief rendement van maar liefst +10,9%. Zowel de in de portefeuille opgenomen high yield beleggingsfondsen als de alternatieve beleggingen die ten koste van high yield obligaties in het fonds zijn opgenomen, presteerden per saldo minder goed. Met name de mijnbouwondernemingen waarin het fonds belegd is, boekten in 2024 een negatief resultaat. Wij verwachten dat 2024 in het teken zal staan van de vraag of de inflatoire krachten door het restrictieve monetaire beleid van de afgelopen anderhalf jaar getemd zijn. Indien de economie in de eurozone niet fors verslechtert, verwachten wij dat de ECB haar monetaire teugels slechts voorzichtig zal laten vieren. De kerninflatie in de eurozone bedraagt momenteel 3,4% en ligt daarmee nog significant hoger dan het door de ECB nagestreefde inflatiepeil van 2%. Vooralsnog voorzien wij niet veel ruimte voor een verdere daling van de aanvangsrendementen op obligaties met een langere looptijd en achten de kans op een stijging hoog. Vooralsnog is het fonds relatief veel belegd in kwalitatief goede obligaties met een korte looptijd, omdat deze momenteel een hoger aanvangsrendement bieden dan obligaties met een lange looptijd.

Performance maand 2,9%
Performance 2023 3,9%
Referentie-index 2023 8,7%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met 4,9% gedurende de maand december. Hiermee presteerde het fonds beter dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 4,4% steeg. Over geheel 2023 steeg het fonds met 20,3%, dat was 2,3% meer dan de benchmark.

De eindejaarsrally continueerde gedurende de laatste maand van het jaar. De aanleiding voor verdere beursvreugde werd gegeven door de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank gaf aan dat inflatie dusdanig op zijn retour is dat er in 2024 ruimte is voor renteverlagingen. Kapitaalmarkrentes daalden hierop en zorgden voor rugwind voor aandelenmarkten.

Door de laatste sterke slotmaand is het totaal rendement van het fonds voor het gehele jaar uitgekomen op +20,3%, waarmee het de benchmark met 2% wist te verslaan. Gedurende de verslagperiode werden de beste resultaten behaald in de sector industrie, waar het fonds een overweging heeft. Zo stegen onder meer Daimler Truck, Vestas Wind en Siemens met dubbele cijfers in december. Het fonds gaat het nieuwe jaar in met een aantrekkelijk gewaardeerde portefeuille op 13x de verwachte winst voor komend jaar. De benchmark noteert thans op 17x de winst. Het fonds heeft de grootste overwegingen in de sectoren grondstoffen, industrie en energie.

Performance maand 4,9%
Performance 2023 20,3%
Referentie-index 2023 19,0%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund steeg met 3,5% gedurende de verslagperiode. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF steeg in de vergelijkbare periode met 3,4%. Over 2023 boekte het fonds een positief resultaat van 1,0% terwijl de referentie-index met 4,8% steeg. De opkomende markten zetten het marktherstel van november door in december waarmee alsnog van een degelijke eindejaarsrally gesproken kon worden. Sterke dalingen van de Amerikaanse kapitaalmarktrente en van de dollar waren positief voor wereldwijde aandelenrendementen. Ook aan het geopolitieke front bleef het relatief rustig en zo kwamen de olieprijs alsmede de inflatiecijfers in het westen verder omlaag.

Ondanks de gedaalde olieprijs lieten de golfstaten een sterk relatief herstel zien. Geanticipeerde renteverlagingen door de Federal Reserve waren positief voor deze regio waar valuta en het monetaire beleid direct gekoppeld zijn aan dat van de VS. Indiase aandelen reageerden positief op winst voor premier Modi in enkele belangrijke lokale verkiezingen en plaveide zo de weg voor nationale verkiezingswinst in het voorjaar van 2024.
Ten slotte liftten Taiwanese en Koreaanse technologiebedrijven mee op het sterke momentum in de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, terwijl de Chinese technologiesector in lijn met de kwakkelende Chinese beurs haar mojo nog steeds niet kon vinden.

Performance maand 3,5%
Performance 2023 1,0%
Referentie-index 2023 4,8%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds steeg afgelopen maand met 2,1%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 3,7% steeg.
Over 2023 boekte het fonds een positief resultaat van 3,5% terwijl de referentie-index met 6,2% steeg. In december bedroeg de inflatie in de eurozone 2,9%. Dit percentage ligt nog wel boven de door de ECB nagestreefde 2% maar betekent een forse verbetering ten opzicht van de 9,2% die in december 2022 werd genoteerd. Ook in de Verenigde Staten voertde centrale bank een succesvolle strijd tegen de inflatie, zelfs zodanig dat het beleidscomité van de Amerikaanse Centrale Bank verwacht dat zij haar beleidsrente in 2024 in drie stappen met in totaal 75 basispunten zal verlagen. Hoewel de ECB zich vooralsnog voorzichtiger uitlaat, voorziet de markt dat de strijd tegen het inflatiespook gestreden is. Dit vertaalde zich in een ongekend snelle daling van bijvoorbeeld het aanvangsrendement op de 10-jarige Nederlandse staatslening. In december bedroeg de daling 45 basispunten naar 2,3%. Begin oktober lag dit aanvangsrendement nog 1% hoger. Omdat de obligaties in de portefeuille van het fonds een relatief korte looptijd hebben, profiteerde de portefeuille minder sterk van de dalende rente dan de samengestelde benchmark. Wij verwachten dat 2024 in het teken zal staan van de vraag of de inflatoire krachten door het restrictieve monetaire beleid van de afgelopen anderhalf jaar getemd zijn. Indien de economie in de eurozone niet fors verslechtert, verwachten wij dat de ECB haar monetaire teugels slechts voorzichtig zal laten vieren. In een dergelijk scenario voorzien wij niet veel ruimte voor een verdere daling van de aanvangsrendementen op obligaties met een langere looptijd. Vooralsnog is het fonds relatief veel belegd in kwalitatief goede obligaties met een korte looptijd omdat deze momenteel een hoger aanvangsrendement bieden dan obligaties met een lange looptijd.

Performance maand 2,1%
Performance 2023 3,5%
Referentie-index 2023 6,2%

Naar Beleggingsfondsen overzicht