Beleggingsfondsen Juli

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,53 per aandeel, met 0,3%. Het fonds deed het daarmee minder goed dan haar benchmark, die met 1,2% steeg. Het rendement over de eerste helft van 2023 bedraagt +3,8%, dat is 2,7% minder dan de benchmark. Aandelenmarkten stegen wereldwijd met 2,4% in juni. De verschillen tussen regio’s en sectoren waren echter groot. Zo stegen aandelen uit de Verenigde Staten met 3,7%, terwijl de beurzen in de opkomende markten slechts 1% stegen. De Amerikaanse aandelenmarkt wordt gedomineerd door de technologiesector, deze steeg met 16%, daar steekt de 1% koersstijging van de grondstoffensector schril bij af. Het fonds kent een accent op de achterblijvers van de afgelopen maand; aandelen uit Europa, de opkomende markten en uit de grondstoffen- en energiesector. Hierdoor bleef het relatieve rendement achter. Op de lange termijn blijven wij echter positief gestemd over de rendementskansen voor grondstoffen en energie. De waarderingen zijn aantrekkelijker dan die op dure Amerikaanse technologieaandelen. De toegenomen risicobereidheid onder beleggers was dus positief voor de aandelenmarkt, maar schaadde obligatiebeleggingen nauwelijks. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, steeg afgelopen maand van 2,28% naar 2,39%. Sinds vorig jaar bevindt de rente zich in een opwaartse trend en is er weer de mogelijkheid om een rendement te behalen door te beleggen in veilige staatsobligaties. Het fonds kocht afgelopen maand een kortlopende Nederlandse staatsobligatie met een aanvangsrendement van 3,3%. Deze aankoop werd gefinancierd door het aandelengewicht te reduceren. Na de mooie koersuitslagen in juni en met het oog op minder goede economische macro-data, vonden wij dit een gepaste stap. Helemaal met de seizoensmatig zwakke zomermaanden voor de deur. Ultimo juni was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 51,6%, staatsobligaties 27,5%, bedrijfsobligaties 10,4%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 7,3% en liquiditeiten 3,1%.

Performance maand 0,3%
Performance 2023 3,8%
Referentie-index 2023 6,5%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund sloot afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,31, onveranderd. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,1% steeg. Gedurende het eerste semester van 2023 daalde de koers van het fonds, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,62, met 1,2% terwijl de referentie-index met 2,4% steeg. Afgelopen maand boekten de meeste posities in portefeuille een geringe positieve koersuitslag. Slechts binnen het aandelenstuk was er sprake van enkele grote koersuitslagen, maar per saldo boekte ook dit onderdeel van de portefeuille een min of meer onveranderd resultaat. Gedurende de verslagmaand is het grootste deel van de liquiditeiten, die vrijkwamen uit de verkoop van de vier alternatieve beleggingsfondsen, herbelegd in de Nederland 2% 07/2024 staatsobligatie en in een zevental zeer veilige bedrijfsobligaties met een samengestelde looptijd van minder dan 1 jaar. Deze beleggingen zijn gedaan tegen een aanvangsrendement van respectievelijk 2,9% voor de Nederlandse staatslening en circa 4% voor de zeven bedrijfsobligaties. De afgelopen maanden is het aanvangsrendement op obligaties gestegen. Gecombineerd met het hoge dividendrendement van het aandelenstuk, genereert de huidige portefeuille een rendement van ruim 5%. Extra rendement is mogelijk indien de in portefeuille opgenomen aandelenposities koersherstel boeken.

Performance maand 0,0%
Performance 2023 -1,2%
Referentie-index 2023 2,4%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,97 per aandeel, met 1,7% gedurende de maand juni. Hiermee presteerde het fonds iets minder dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 2,4% steeg.

Gedurende de verslagperiode hebben wij de onderweging in de gezondheidszorgsector verkleind. Aan het begin van het jaar was dit de meest populaire sector onder beleggers. Het positieve sentiment en hoge waardering maakte ons echter terughoudend. Nu deze sector circa 12% is achtergebleven bij het marktgemiddelde, vonden wij het opportuun onze onderweging iets te verkleinen tot circa 4%. Ter financiering van de aankopen in de gezondheidszorgsector hebben wij de blootstelling naar de technologiesector verkleind. Technologie-aandelen kenden een sterke eerste helft van het jaar gedreven door de AI-revolutie. Wij denken dat deze aandelen wat te ver op de muziek vooruit zijn gelopen, gelet op de ontwikkeling van de reële rente en her en der toch wel erg hoge waarderingen. De portefeuillewijzigingen versterken de aantrekkelijke karakteristieken van het fonds. De portefeuille kent momenteel een koers/winst verhouding van 12x, vergeleken met 17x voor de benchmark. Ook het dividendrendement van 3,7% is aantrekkelijker dan de 2,4% van de benchmark.

Performance maand 1,6%
Performance 2023 10,8%
Referentie-index 2023 11,0%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund steeg, inclusief het uitgekeerde dividend van  € 1,33 per aandeel, met 1,6% gedurende de verslagperiode en deed het hiermee beter dan de referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF die in de vergelijkbare periode 1,0% hoger sloot. Hoop dat de Chinese overheid de kwakkelende economie een positieve impuls zal geven met stimulerende maatregelen, gaven koopjesjagers de gelegenheid om achtergebleven aandelen in de opkomende markten te kopen. Relatief zijn opkomende markten aandelen met een gemiddelde koers/winst verhouding van circa 13 aantrekkelijk gewaardeerd. Zeker ten opzichte van Amerikaanse aandelen die momenteel op een koers/winst verhouding van 20 handelen. Het beursoptimisme gaf ook een impuls aan de achtergebleven grondstoffen- en energie-aandelen. Het fonds had eerder dit jaar de blootstelling naar grondstoffen- en energie-aandelen uitgebreid, achteraf bezien te vroeg. Het voorzichtige herstel resulteert nu in een positieve bijdrage aan het beleggingsresultaat. De grootste negatieve bijdrage komt echter van goudmijnbouwbedrijven. De koersen kwamen onder druk te staan door lagere goudprijzen. Er vonden de afgelopen maand geen noemenswaardige wijzigingen in de positionering plaats.

Performance maand 1,5%
Performance 2023 -0,7%
Referentie-index 2023 1,5%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds daalde afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,05, met 0,3%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,1% steeg. Gedurende het eerste semester van 2023 steeg de koers van het fonds, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,05, met 0,4% terwijl de referentie-index met 1,1% steeg. Gedurende de maand verhoogde de ECB haar depositotarief met 25 basispunten naar 3,5%. Dit is het hoogste niveau sinds 2001. Verrassend was dat de ECB ook haar inflatieprognoses voor 2024 en 2025 opnieuw licht verhoogde. Dat neemt niet weg dat de ECB voorziet dat de inflatie zal dalen tot 3,0% in 2024 en 2,2% in 2025. Dat is fors lager dan het voorlopige inflatiecijfer over afgelopen maand. De inflatie steeg met 0,1% naar 5,4%. De ECB schatting voor de kerninflatie (exclusief voedsel en energie) wordt op respectievelijk 3,0% en 2,3% geschat in 2024 en 2025. De inflatieverwachtingen van de ECB liggen zodoende boven haar doelstelling van 2%. Beleggers concludeerden dat er meer actie van de ECB nodig is om de inflatie terug te brengen. Dit kwam tot uiting in de ontwikkeling van de aanvangsrendementen op Nederlandse staatsobligaties. Met name aan de korte kant van de curve liepen rentes op. Afgelopen maand steeg het aanvangsrendement op  een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van twee jaar met 45 basispunten naar 3,2% terwijl die voor een tienjarige obligatie met 15 basispunten naar 2,8% steeg. Zodoende blijft er sprake van een inverse yield curve. Dit impliceert dat het monetaire beleid van de ECB voor de eurozone economie dusdanig strikt is dat een serieuze economische vertraging verwacht mag worden. Deze economische vertraging zal naar verwachting een neerwaartse druk op de inflatie uitoefenen waardoor de ECB doelstelling van 2% weer in zicht komt.

Performance maand -0,3%
Performance 2023 0,4%
Referentie-index 2023 1,1%

Naar Beleggingsfondsen overzicht