Beleggingsfondsen juli

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend a €0,55 per aandeel (bruto) met 0,2%. Het fonds presteerde daarmee slechter dan haar benchmark, deze steeg namelijk met 2,2%. Het jaarrendement komt hiermee uit op 5,0%, dat is 2,2% minder dan het rendement van de benchmark. Wij kijken met argusogen naar de exorbitante koersstijgingen van Nvidia. Na de +14,1% koersstijging in juni staat het aandeel dit jaar op +158,7%. Ook andere aandelen, die een connectie met kunstmatige intelligentie hebben stegen fors. De aandelen die niet onder die noemer vallen blijven flink achter. Na de recente koersstijgingen vinden wij de waardering van met name Amerikaanse technologie-aandelen ver uit het lood geslagen. Onze prudente beleid door deze categorie aandelen te mijden, kostte ons echter wel relatief rendement in juni. De kans op teleurstelling is onzes inziens echter alleen maar toegenomen. In mei konden de beleggingen in grondstoffen nog tegenwicht bieden, waardoor onze onderweging in aandelen geen relatief rendement kostte, in juni konden edelmetalen en grondstoffen die rol niet vervullen. Op vastrentend vlak neutraliseerde het fonds voor het eerst in jaren haar onderweging in obligaties. Er werden Nederlandse staatsobligaties gekocht. Wij zien op de langere termijn weliswaar opwaartse potentie voor de kapitaalmarktrente, maar op de korte termijn lijkt een daling aannemelijk. De zorgen over de gevolgen van het restrictieve monetaire beleid voor de economische groei zullen toenemen. Ook de onzekere politieke situatie in Frankrijk maakt dat beleggers ‘vluchtten’ naar Nederlandse en Duitse staatsobligaties. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, daalde in juni van 2,66% naar 2,50%. Ultimo juni was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 41,4%, staatsobligaties 32,8%, bedrijfsobligaties 9,9%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 11,0% en liquiditeiten 4,8%.

Performance maand -1,3%
Performance 2024 3,4%
Referentie-index 2024 7,2%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend a €0,31 per aandeel (bruto), met 0,3%. Daarmee presteerde het fonds net iets minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,4% steeg. Obligaties waren in trek bij beleggers, zodoende daalde de kapitaalmarktrente in de verslagmaand. Het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar daalde van 2,94% naar 2,83%. Tegenover de positieve bijdrage van de obligatiebeleggingen, stond een negatieve bijdrage van de aandelenposities. De koersen van mijnbouwbedrijven als Rio Tinto en Impala, vastgoedbedrijf Vonovia en beurshandelaar Flow Traders daalden. Per saldo is het gewicht van dergelijke risicovollere beleggingen – aandelen en hoog risico obligaties – afgenomen. Het fonds kocht staatsobligaties bij in de afgelopen maand. Op de langere termijn houden wij nog steeds rekening met een hogere kapitaalmarktrente. De inflatoire druk in combinatie met hoge begrotingstekorten bij overheden zorgt onzes inziens voor opwaarts potentieel. Op de korte termijn verwachten wij dat recessievrees en politieke onrust de kapitaalmarktrente drukt.

Performance maand -0,7%
Performance 2024 0,4%
Referentie-index 2024 -0,6%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds daalde, inclusief het uitgekeerde dividend a €1,37 per aandeel (bruto), met 0,3% gedurende de maand juni. Hiermee presteerde het fonds minder dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 3,6% steeg.

Gedurende de verslagperiode werden meevallende inflatiecijfers gepubliceerd. Lagere inflatiecijfers geven centrale banken de ruimte hun beleidsrente te verlagen, mocht de economische groei afzwakken. Hierop daalden rentestanden en zorgden deze voor rugwind voor aandelenmarkten. Met name technologie-aandelen kenden wederom een sterke maand. Na de sterke performance van de voorgaande maanden, deden energie- en grondstofaandelen een stap terug. Dit verklaart het tegenvallende resultaat van het fonds gedurende de verslagperiode.

Wij hebben enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de portefeuille. Zo hebben wij enkele defensieve beleggingen in basisconsumptie en gezondheidszorg uitgebreid, terwijl wij enkele cyclische beleggingen hebben verkocht. Wij zien de Amerikaanse consument aan kracht verliezen, nu de overtollige corona-besparingen zijn opgesoupeerd, terwijl het sentiment op de beurs juist euforischer begint te worden. Hierop past in ogen een wat defensievere portefeuille.

Performance maand -2,5%
Performance 2024 7,4%
Referentie-index 2024 15,6%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund steeg de afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend a €1,40 per aandeel (bruto), met 0,8%. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF, steeg gelijktijdig met 3,1%.
Aandelenmarkten in de opkomende markten presteerden sterk in de maand juni. De beurzen in Taiwan en Zuid-Korea werden voortgestuwd door het positieve sentiment op technologieaandelen. In India behaalde premier Modi zijn derde verkiezingswinst waarmee de beurshausse aldaar onverminderd aan lijkt te kunnen houden. Ook in Zuid-Afrika was er goed nieuws; door de tegenvallende verkiezingsuitslag voor de ANC zag de partij zich genoopt een coalitie te vormen met de Democratic Alliance. Deze partij heeft de Angelsaksische waarden op gebied van economie, beurs en governance hoog in het vaandel staan.

Latijns-Amerika bleef achter door een sterkere dollar en door zorgen over de eclatante verkiezingswinst van Claudia Sheinbaum in Mexico. Ook mijnbouwbedrijven hadden last van de dollar en maakten een pas op de plaats na de sterke maanden maart, april en mei.

Het fonds leverde flink relatieve performance in via de onderweging in technologie en de overweging in grondstoffen. Gedurende de verslagperiode werden in het fonds slechts bescheiden mutaties aangebracht; kleine toevoegingen in India en Zuid-Afrika, terwijl de positie in Griekenland afgebouwd werd.

Performance maand -1,5%
Performance 2024 7,3%
Referentie-index 2024 10,6%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds steeg afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend a €0,07 per aandeel (bruto), met 0,7%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index, die met 1,5% steeg. Begin juni verlaagde de ECB voor het eerst sinds 2019 haar beleidsrente. Het tarief op de depositofaciliteit daalde van 4,0% naar 3,75%. De voorlopige inflatie in de eurozone over juni kwam op 2,5% uit, nog altijd hoger dan het streefcijfer van 2%. De ECB wenst meer bevestiging van de dalende inflatietrend te zien, voordat de rente verder verlaagd wordt. Obligaties waren in trek bij beleggers, zodoende daalde de kapitaalmarktrente in de verslagmaand. Het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar daalde van 2,94% naar 2,83%. De relatief korte looptijden van de vastrentende waarden in het fonds zijn de reden voor het relatief mindere resultaat over de afgelopen maand. Wij zien op de langere termijn evenwel opwaartse druk op de kapitaalmarktrente als gevolg van hoge overheidstekorten en hardnekkige inflatie. Daarom handhaven wij onze voorkeur voor kortere looptijden boven lange. Bovendien leveren de korte leningen als gevolg van de inverse rentecurve momenteel meer op dan langer lopende leningen. Op de korte termijn zien wij in de politieke onrust in Frankrijk, de nakende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en het risico op een recessie redenen voor een lagere kapitaalmarktrente.

Performance maand 0,5%
Performance 2024 -0,7%
Referentie-index 2024 -1,8%

Naar Beleggingsfondsen overzicht