Beleggingsfondsen Juni

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand met 1,2%. Het fonds deed het daarmee minder goed dan haar benchmark, die met 2,3% steeg. Het rendement in 2023 bedraagt +3,4%, dat is 1,8% minder dan de benchmark.

Aandelenmarkten kenden een mooie meimaand en stegen wereldwijd met 3%. De afwijkingen tussen de verschillende sectoren waren echter groot. Zo steeg de informatietechnologiesector met 12%, maar daalden aandelen van ondernemingen in de grondstoffensector met 5% en die van oliebedrijven met 3%. Het fonds kent een accent op de laatstgenoemde twee sectoren, waardoor het relatieve rendement achterbleef. Op de lange termijn blijven wij echter positief gestemd over de rendementskansen voor grondstoffen. Ook het accent op de opkomende markten kostte relatief rendement. Obligatiebeleggingen waren vrijwel vlak in de afgelopen maand. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, daalde afgelopen maand van 2,31% naar 2,28%. Sinds vorig jaar bevindt de rente zich in een opwaartse trend en is er weer de mogelijkheid om een rendement te behalen door te beleggen in veilige staatsobligaties. Tevens is toegevoegde waarde van alternatieve beleggingen daardoor afgenomen. Daarom zijn afgelopen maand de vier hedge funds verkocht. Met de opbrengst is een kortlopende staatsobligatie met een aanvangsrendement van bijna 3% aangeschaft. Ultimo mei was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 55,4%, staatsobligaties 18,2%, bedrijfsobligaties 10,5%, alternatieve beleggingen 0,0%, grondstoffen 7,6% en liquiditeiten 8,3%.

Performance maand 1,2%
Performance 2023 3,4%
Referentie-index 2023 5,2%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund daalde afgelopen maand met 0,7%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,8% steeg. De belangrijkste oorzaak voor deze relatief mindere prestatie is dat een deel van de portefeuille is belegd in aandelen met goede vooruitzichten en een aantrekkelijk dividend in plaats van Europese High Yield obligaties die in onze ogen een minder aantrekkelijk risico-rendement profiel dan de gekozen aandelen hebben. Door de toenemende zorgen over de economische groeivooruitzichten, daalden de in de portefeuille opgenomen mijnbouwaandelen afgelopen maand. Ook de Duitse woningverhuurder Vonovia sloot de maand, ondanks bemoedigende rapporten over de Duitse huizenprijzen, wederom lager af. De in de samengestelde referentie-index opgenomen Europese High Yield index boekte daarentegen een positief resultaat en deelde zodoende niet mee in de zorgen over economische groei. Afgelopen maand zijn de posities in de vier alternatieve strategieën verkocht. De aanvangsrendementen op obligaties zijn de afgelopen anderhalf jaar flink opgelopen en vormen zodoende een meer aantrekkelijk alternatief voor de onzekere resultaten van de vier genoemde strategieën, die tevens gepaard gaan met relatief hoge kosten. Gegeven de toegenomen onzekerheid over de ontwikkeling van de economische groei en de nog steeds veel te hoge, maar gelukkig wel dalende inflatie, is het grootste deel van de vrijgekomen liquiditeiten belegd in een kortlopende Nederlandse staatsobligatie met een aanvangsrendement van 2,9%.

Performance maand -0,7%
Performance 2023 -1,2%
Referentie-index 2023 2,3%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg 1,2% gedurende de maand mei. Hiermee presteerde het fonds minder dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 3,9% steeg.

Gedurende de verslagperiode temperden tegenvallende economische cijfers uit China het sentiment over het wereldwijde economisch herstel. Dit drukte op prijzen van grondstoffen zoals koper (-6% deze maand) en olie (-10%). Ook de goudprijs deed een stapje terug na de sterke maanden ervoor. Dit zorgde voor tegenwind voor het fonds en haar overwogen posities in de sectoren grondstoffen en energie.

De best presterende sector gedurende de verslagperiode was technologie. Met name het aandeel Nvidia sprong in het oog met een koersstijging van 41% in de maand en ruim 160% hoger dit jaar. De positieve vooruitzichten als gevolg van de kunstmatige intelligentie revolutie gaven het aandeel vleugels. Het fonds behoudt haar neutrale positionering in de sector technologie. Binnen de portefeuille hebben wij enkele wijzigingen aangebracht binnen de dividend-/kwaliteitsaandelen. We hebben afscheid genomen van een drietal aandelen. Fresenius, Telenor en T Rowe Price zijn nieuwe toevoegingen.

Performance maand 1,2%
Performance 2023 9,0%
Referentie-index 2023 8,4%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund daalde met 0,8% gedurende de verslagperiode en doet het hiermee minder goed dan de referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF die in de vergelijkbare periode 2,3% hoger sloot.

De negatieve relatieve bijdrage komt vooral van Chinese en grondstof-gerelateerde aandelen, waarop het fonds een accent heeft. Ook bleven goudmijnbedrijven achter vanwege de daling in goudprijzen. De Chinese aandelenbeurs lag er de afgelopen verslagmaand zwak bij. Het beurssentiment was in mineur door een reeks van slechter dan verwachte economische data en een zwakke kredietgroei. De Chinese industriële productie groeide in april met 5,6%, terwijl de marktverwachting op 10,9% lag. De Chinese export steeg in april met 8,5%, maar de import daalde wel 7,9%, dat was ver onder de marktverwachting. De inkoopmanager indices die vaak een goed beeld geven van de richting van de economie, duiden eveneens op een vertraging. De inkoopmanager index van productie kwam zelfs uit op 48,8 hetgeen krimp duidt. Grondstofprijzen daalden gedurende de maand waardoor grondstof-gerelateerde aandelen corrigeerden op de beurs. Terwijl dit een teleurstellende ontwikkeling is, verwachten wij dat Chinese beleidsmakers ruimte hebben om de economie aan te jagen als de groeivertraging doorzet, dit zou positief voor Chinese aandelen zijn.

Performance maand -0,8%
Performance 2023 -2,2%
Referentie-index 2023 0,4%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds steeg afgelopen maand met 0,5%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,6% steeg. Afgelopen maand nam het fonds een Lipper Award in ontvangst voor de uitstekende prestatie die het fonds ten opzichte van de concurrentie gedurende de afgelopen drie jaar geboekt heeft.

Na een reeks van renteverhogingen van 50 basispunten door de ECB kondigde zij aan het begin van de verslagmaand een verhoging van 25 basispunten aan. Daarmee bedraagt de depositorente nu 3,25% hetgeen het hoogste niveau is sinds 2008. Uit de toelichting van haar besluit kwam naar voren dat de ECB nog niet klaar is met de versobering van haar monetaire beleid. ECB-voorzitter Lagarde gaf in haar persconferentie aan dat de ECB nog steeds aanzienlijke opwaartse risico’s ziet voor de ontwikkeling van de inflatie en dat er zodoende nog een aantal renteverhogingen in het vat zitten. Per saldo eindigde het aanvangsrendement op een tienjarige Nederlandse staatsobligaties met 2,7% min of meer onveranderd ten opzichte van vorige verslagmaand. Dit is nog steeds fors lager dan de over de maand mei geschatte jaar-op-jaar inflatie in de eurozone van 6,1%. Deze uitkomst betekent gelukkig wel een forse verbetering ten opzichte van de 7,0% die de vorige verslagmaand geboekt werd.

Performance maand 0,5%
Performance 2023 0,7%
Referentie-index 2023 1,3%

Naar Beleggingsfondsen overzicht