Beleggingsfondsen juni

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand met 0,8%. Het fonds presteerde daarmee beter dan haar benchmark, deze steeg namelijk met 0,7%. Het jaarrendement komt hiermee uit op 4,8%, dat is gelijk aan het rendement van de benchmark. Aandelen wereldwijd stegen. De Amerikaanse aandelenmarkt ging aan kop, aanjager hiervan was beurslieveling Nvidia, dat wederom prachtige kwartaalcijfers bekend kon maken. Niet alle zeven aandelen die lid zijn van de vermaarde Magnificent Seven spreken zo tot de verbeelding. Wij achten deze subgroep kwetsbaar voor een koerscorrectie. Daarom verlaagde het fonds haar belang in aandelen uit de Verenigde Staten, na de verkopen in april, andermaal. Liever beleggen wij in de huidige beleggingsomgeving, die wordt gekenmerkt door hardnekkig inflatie, een stabiele economische groei en geopolitieke spanningen, in edelmetalen en grondstoffen. Dat legde het fonds geen windeieren. De aangekochte positie in uraniumdelvers steeg bijvoorbeeld met 11,9%, die in zilver met 12,9%. Traditionele staatsobligaties zijn in tijden met een hoger dan gewenste inflatie een minder geliefde vluchthaven. Dientengevolge steeg het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, van 2,58% naar 2,66%. Ultimo mei was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 40,6%, staatsobligaties 22,8%, bedrijfsobligaties 9,8%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 11,2% en liquiditeiten 15,6%.

Performance maand 0,8%
Performance 2024 4,8%
Referentie-index 2024 4,8%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand met 0,2%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die onveranderd bleef. De betere prestatie van het fonds was afgelopen maand voor een belangrijk deel te danken aan de in portefeuille opgenomen Noorse staatslening die profiteerde van de stijgende koers van de Noorse Kroon en de koersstijging van de aandelen in de grootste Duitse huizenverhuurder Vonovia. Gedurende de verslagmaand is de weging van de meer risicovolle beleggingen in de portefeuille verminderd. Daartoe zijn de aandelen in twee Europese verzekeraars Allianz en AXA geheel verkocht en is de positie in de ETF met Amerikaanse Business Development Companies verkleind. De reeds aanwezige en de vrijgekomen liquiditeiten zijn belegd in een aantal kortlopende obligaties van kwaliteitsbedrijven, een Franse t-bill die in januari 2025 aflost, de Duitse inflation linker die in april 2026 aflost en het Amundi Euro Liquidity fund. Al deze posten hebben een zeer laag koersrisico waarbij het verwachte rendement ruim 3,5% bedraagt.

Performance maand 0,2%
Performance 2024 1,1%
Referentie-index 2024 -1,1%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds daalde met 0,2% gedurende de maand mei. Hiermee presteerde het fonds minder dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 1,6% steeg. Aandelenmarkten wisten de weg weer omhoog te vinden. De sterke stijging van technologieaandelen zorgde voor optimisme op de beurs. Absolute koploper was het aandeel Nvidia, dat met ruim 24% steeg gedurende de verslagperiode. Sterke bedrijfscijfers wisten wederom de verwachtingen van beleggers, onszelf incluis, te overtreffen. De marktwaarde van de AI-chipproducent bedraagt inmiddels ruim $ 2,7 miljard. Het fonds moest een deel van haar sterke performance van de maand april weer inleveren in mei. Energie-aandelen deden een stapje terug na de sterke stijging in de voorgaande maanden. Ook de onderweging in technologie-aandelen droeg negatief bij aan het relatieve resultaat. Positieve uitschieter was het aandeel Cameco, welke haar opmars continueert op de sterke vraag naar uranium door de renaissance van kernenergie als onderdeel van de energietransitie. Het aandeel steeg met 18% en is momenteel de grootste individuele positie binnen het fonds.

Performance maand -0,2%
Performance 2024 10,2%
Referentie-index 2024 11,2%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund daalde met 2,9% gedurende de verslagperiode. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF steeg in de vergelijkbare periode met 0,6%. Hiermee leverde het fonds een deel van de opgebouwde outperformance dit jaar in. Het achterblijven van het relatieve maandrendement is ten dele te wijten aan de onderweging van technologie-aandelen. De technologiesector kreeg een positieve impuls door beter dan verwachte kwartaalcijfers van onder andere Nvidia. Hierdoor stegen ook de koersen van Aziatische sectorgenoten die veelal beursnoteringen hebben in Taiwan en Zuid-Korea. Daarnaast deden grondstoffen-gerelateerde aandelen en landen, zoals Saoedi-Arabië een stapje terug als gevolg van zwakkere grondstofprijzen. Het fonds heeft dit jaar sterk geprofiteerd van oplopende grondstofprijzen alsook het accent van mijnbouwbedrijven in de portefeuille. Gezien de sterke outperformance is het niet verwonderlijk dat de markt een stapje terug doet. Wij blijven vooralsnog positief op grondstoffen evenals de blootstelling naar goudmijnen in het fonds. Daarom handhaven wij de accenten op grondstoffen en edelmetalen.

Performance maand -2,9%
Performance 2024 8,9%
Referentie-index 2024 7,2%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds daalde afgelopen maand met 0,2%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index, die met 0,7% daalde. Afgelopen maand nam het fonds maar liefst twee Lipper Awards in ontvangst voor de uitstekende prestatie die het fonds behaalde ten opzichte van de concurrentie, gedurende de afgelopen drie en vijf jaar. De daling van de inflatie in de westerse wereld naar de breed gedragen 2% doelstelling lijkt de afgelopen maanden te stokken. Beleggers schroeven daardoor hun verwachtingen omtrent een snelle daling van door westerse centrale banken gehanteerde referentietarieven terug. Dit zorgt voor opwaartse druk van de aanvangsrendementen van obligaties met een middellange tot lange looptijd. Per saldo steeg het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatsobligatie gedurende de verslagmaand met circa 7 basispunten naar 2,94%. Het voorlopige jaar-op-jaar inflatiecijfer voor de eurozone over de maand april bedraagt 2,6%. De hoofdeconoom van de ECB, Philip Lane, sprak onlangs uit dat de ECB klaar is de rente te verlagen, ondanks dat de economische groei lijkt te versnellen, naar onze mening een antilogie.

Performance maand -0,2%
Performance 2024 -1,1%
Referentie-index 2024 -3,2%

Naar Beleggingsfondsen overzicht