Beleggingsfondsen Maart

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand met 1,4%. Het fonds presteerde daarmee beter dan haar benchmark, deze steeg met 1,1%. Het jaarrendement komt hiermee uit op 1,1%, tegen 2,7% voor de benchmark. Aandelenmarkten stegen wereldwijd met 2,8%. Goede cijfers van enkele grote Amerikaanse technologie ondernemingen uit de Magnificent Seven leverde voor deze subgroep aandelen een mooie maand op, de zeven stegen collectief met: 12% in februari. Het fonds is onderwogen belegd in deze categorie aandelen en dat kostte relatief wat rendement. In januari werd het belang in Amerikaanse aandelen uitgebouwd, in februari werd op een deel van deze uitbreiding winst genomen. Na deze aandelenreductie blijft het fonds overwogen belegd in aandelen. Echter, het voornemen is om op verdere koersstijgingen de aandelenbelangen af te bouwen. Wij voorzien later dit jaar een minder uitbundige economische groei en derhalve een correctie op de koersstijgingen van de laatste maanden. Aan de obligatiekant viel in februari geen geld te verdienen, zowel staats- als bedrijfsobligaties waren uit de gratie. De kapitaalmarktrente steeg dientengevolge. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, steeg van 2,17% naar 2,41%. Ultimo februari was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 53,4%, staatsobligaties 23,6%, bedrijfsobligaties 10,8%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 8,1% en liquiditeiten 4,0%.

Performance maand 1,4%
Performance 2024 1,1%
Referentie-index 2024 2,7%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund daalde afgelopen maand met 0,6%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,5% daalde. De belangrijkste reden voor deze mindere prestatie van het fonds is de koersdaling van de in portefeuille opgenomen mijnbouw aandelen. Een combinatie van tegenvallende prijzen en stijgende kosten zorgden voor het tweede jaar op rij voor tegenvallende resultaten van deze bedrijven. De goede prestatie van een aantal achtergestelde obligaties uitgegeven door financiële instellingen compenseerden deze koersdalingen deels.

Gedurende de verslagmaand steeg de kapitaalmarktrente in de eurozone (10-jaar swaptarief) met 0,2% punt naar 2,8%. Daarentegen is de inflatie over februari met 0,2% punt gedaald naar 2,6%. Daarmee is de 10-jaars rente sinds lange tijd hoger dan de inflatie waardoor beleggen weer enigszins loont. Tegelijkertijd betekent de almaar dalende inflatie bij onveranderde beleidsrentes dat het monetair beleid steeds restrictiever wordt. De huidige goede werkgelegenheid in de Eurozone kan niet verbloemen dat de economische vooruitzichten voor deze regio bepaald niet florissant zijn te noemen. In lijn met de markt verwachten wij dat de ECB in 2024 haar beleidsrentes zal verlagen waardoor de economie meer ademruimte krijgt. Gegeven de inverse structuur van de rentecurve en het huidig lage absolute aanvangsrendement van obligaties met langere looptijd, vinden wij met name het kortlopende segment van de markt aantrekkelijk.

Performance maand -0,6%
Performance 2024 -1,2%
Referentie-index 2024 -1,4%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met 1,6% gedurende de maand februari. Hiermee presteerde het fonds minder goed dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 2,8% steeg.

Groot beursoptimisme en zeer goede cijfers van Nvidia zorgden voor een goede maand op de beurs. Dat de Federal Reserve aangaf dat op kortere termijn nog niet op renteverlagingen gerekend hoeft te worden, kon de markt niet deren.

Het negatieve relatieve resultaat kon per saldo toegerekend worden aan de onderweging in technologie en een overweging in energie- en mijnbouwaandelen. Deze laatste twee sectoren konden de index niet bijbenen onder het aanhoudende technologiegeweld. Na de cijfers van Nvidia is de positie van technologie naar neutraal gebracht en daarmee ging het fonds ook de maand uit. Industriële ondernemingen gericht op de energietransitie maakten een positieve bijdrage aan het relatieve resultaat deze maand. Wij menen dat het hebben van een goede spreiding over verschillende aantrekkelijke beleggingsthema’s op lange termijn bijdraagt aan de outperformance van het fonds.

Performance maand 1,6%
Performance 2024 3,0%
Referentie-index 2024 7,2%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund steeg met 4,2% gedurende de verslagperiode. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF steeg in de vergelijkbare periode met 3,6%. De opkomende markten en het fonds liftten de afgelopen maand mee met het verbeterde sentiment op de Chinese aandelenbeurs. In het Chinees nieuwjaar van de draak klommen Chinese aandelen gestaag uit het dal, ondersteund door optimisme dat beleidsmakers daadkrachtiger zullen gaan optreden om de kwakkelende binnenlandse economie en beurs te steunen. Het land worstelt zich al kwartalen achter elkaar in een deflatoir spiraal, getuige de recente consumenten- evenals producentenprijsindices. Ook is geen kentering zichtbaar in de krimpende vastgoedmarkt. Beleidsmakers hebben de afgelopen maand dan ook maatregelen getroffen om de dalende aandelenbeurs een halt toe te roepen, door onder andere ‘short-selling’ aan banden te leggen. Het fonds heeft de afgelopen maande geleidelijk de blootstelling naar Chinese aandelen uitgebreid ten laste van onder andere tech-aandelen die dit jaar reeds goede koersrendementen hebben behaald.

Performance maand 4,2%
Performance 2024 2,6%
Referentie-index 2024 1,2%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds daalde afgelopen maand met 0,5%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 1,0% daalde. Gedurende de maand steeg het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatsobligatie met circa 30 basispunten naar 2,8% op maandultimo. De in vergelijking tot de referentie-index korte looptijd van de portefeuille van het fonds verklaart een deel van het geboekte relatieve resultaat van +1,7% gedurende de eerste twee maanden van het jaar. Daarbovenop boekten, net als vorige maand, een aantal in portefeuille opgenomen perpetuele obligaties van financiële waarden een forse koersstijging. De coupon van deze obligaties is gekoppeld aan de ontwikkeling van de 10-jaars rente in de eurozone waardoor dergelijke obligaties profijt hebben van een stijgende rente.

Het tempo van de prijsstijging in de eurozone is volgens voorlopige cijfers ten opzichte van vorige maand met 0,2% punt gedaald naar 2,6% in februari 2024. De almaar dalende inflatie leidt bij onveranderde beleidsrentes tot een steeds strikter wordend monetair beleid. De huidige goede werkgelegenheid in de Eurozone kan niet verbloemen dat de economische vooruitzichten voor deze regio bepaald niet florissant zijn te noemen. In lijn met de markt verwachten wij dat de ECB in 2024 haar beleidsrentes zal verlagen waardoor de economie meer ademruimte krijgt. Gegeven de inverse structuur van de rentecurve en het huidig lage absolute aanvangsrendement van obligaties met langere looptijd, vinden wij met name het kortlopende segment van de markt aantrekkelijk.

Performance maand -0,5%
Performance 2024 -1,1%
Referentie-index 2024 -2,8%

Naar Beleggingsfondsen overzicht