Beleggingsfondsen mei

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund steeg afgelopen maand met 0,4%. Het fonds presteerde daarmee beter dan haar benchmark, deze daalde namelijk met 0,9%. Het jaarrendement komt hiermee uit op 3,9%, tegen 4,0% voor de benchmark. De aandelenmarkten in de Verenigde Staten en Europa daalden, terwijl de aandelenmarkten, in de lange tijd zo geplaagde opkomende markten, stegen. Gedurende de maand werd de aandelenweging driemaal verlaagd, waardoor het fonds nu onderwogen is belegd in aandelen. Er werd met name afgebouwd in de Amerikaanse aandelenmarkt; wij vinden dat de grote technologiereuzen aldaar kwetsbaar zijn voor een koerscorrectie. Het fonds heeft binnen de aandelencomponent momenteel een voorkeur voor de opkomende markten. Er zijn lichtpuntjes te zien in de Chinese economische groeiontwikkeling. De tweede economie van de wereld kruipt uit het dal. Ook de beleggingen in grondstoffen en edelmetalen droegen positief bij aan zowel het absolute als relatieve resultaat in april. De hardnekkig hoge inflatie maakt van edelmetalen een vluchthaven: goud steeg met 4,6% en zilver zelfs met 7,6%. Beide kochten wij bij in de afgelopen maand. Ook nam het fonds een positie in uraniumdelvers in. De vraag naar uranium zal door de investeringen in nieuwe kerncentrales die op stapel staan toenemen, terwijl de voorraden en productiecapaciteit beperkt zijn. Traditionele staatsobligaties zijn in tijden met een hoger dan gewenste inflatie een minder geliefde vluchthaven. Dientengevolge steeg het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, van 2,30% naar 2,58%. Ultimo april was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 42,5%, staatsobligaties 22,9%, bedrijfsobligaties 9,8%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 10,8% en liquiditeiten 14,0%.

Performance maand 0,4%
Performance 2024 3,9%
Referentie-index 2024 4,0%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand met 0,7%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 0,9% daalde. Net als vorige maand is de belangrijkste reden voor deze betere prestatie de hogere koersen van de in portefeuille opgenomen aandelen. De daling van de inflatie in de westerse wereld naar de breed gedragen 2% doelstelling lijkt de afgelopen maanden te stokken. Beleggers schroeven daardoor hun verwachtingen omtrent een snelle daling van door westerse centrale banken gehanteerde referentietarieven terug. Dit zorgt voor opwaartse druk van de aanvangsrendementen van obligaties met een middellange tot lange looptijd. Per saldo steeg het aanvangsrendement in de eurozone (swaptarief voor tien jaar) gedurende de verslagmaand met 28 basispunten naar 2,86%. Het voorlopige jaar-op-jaar inflatiecijfer voor de eurozone over de maand april bedroeg 2,7%. In combinatie met opmerkingen over de signalering van de eerste tekenen van economische groei is het voor ons nog maar de vraag of de ECB haar referentietarieven op korte termijn überhaupt wil verlagen.

Performance maand 0,7%
Performance 2024 0,9%
Referentie-index 2024 -1,0%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met 2,2% gedurende de maand april. Hiermee presteerde het fonds een stuk beter dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met -1,2% daalde.

In de maand april moesten aandelenmarkten voor het eerst sinds het najaar een verlies incasseren. Tegen een achtergrond van uitbundig sentiment bij beleggers maar juist tegenvallende inflatiecijfers en dientengevolge voorzichtige commentaren van de Federal Reserve, raakte het positieve aandelenmomentum uitgeput en sloeg om in koersdalingen. Het rapportageseizoen van de winstcijfers over het eerste kwartaal ging in april prima van start, echter deze werden toch gemengd ontvangen. De goud- en koperprijs stegen gestaag door, terwijl de olieprijs iets terugliep. De beurzen hadden ook te duchten van het Midden-Oosten conflict dat verder uit de hand dreigt te lopen nu ook Iran meer direct betrokken raakt.

Het fonds kon deze maand wederom profiteren van haar beleggingen in grondstoffenaandelen, waarin het fonds een stevige overweging aanhoudt. Zowel de delvers van edel- als basismetalen droegen significant aan het resultaat bij. Daarnaast betaalde ook de onderweging in de technologiesector uit. Deze sector achten wij bijzonder kwetsbaar voor koersdalingen in de komende maanden. Gedurende de verslagmaand heeft het fonds haar posities in de technologiesector verder afgeroomd nu het prijsmomentum in deze sector langzaam maar zeker negatief lijkt te geraken.

Performance maand 2,2%
Performance 2024 10,4%
Referentie-index 2024 9,5%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund steeg met 5,4% gedurende de verslagperiode en versloeg hiermee de referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 2,9% steeg. De outperformance is grotendeels toe te schrijven aan de blootstelling in het fonds naar mijnbouwbedrijven die profiteren van aantrekkende grondstoffenprijzen. Grondstoffenprijzen stegen door optimisme dat China uit het economische dal zal kruipen. De prijs van koper steeg op de termijnmarkt met ruim 14% in april. Het fonds profiteert ook van de alsmaar oplopende goudprijzen, die de afgelopen maand nieuwe hoogtes bereikten. Beleggers lijken niet genoeg te krijgen van het edelmetaal. Tech-aandelen bleven de afgelopen maand wel achter. Het fonds had de blootstelling naar deze sector recent verder afgebouwd hetgeen het relatieve rendement positief heeft beïnvloed. Wij verwachten een verdere correctie van tech-aandelen die meeliften met de “AI”-gekte.

Performance maand 5,4%
Performance 2024 12,2%
Referentie-index 2024 6,7%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds daalde afgelopen maand met 0,7%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 1,1% daalde. De daling van de inflatie in de westerse wereld naar de breed gedragen 2% doelstelling lijkt de afgelopen maanden te stokken. Beleggers schroeven daardoor hun verwachtingen omtrent een snelle daling van door westerse centrale banken gehanteerde referentietarieven terug. Dit zorgt voor opwaartse druk van de aanvangsrendementen van obligaties met een middellange tot lange looptijd. Per saldo steeg het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar gedurende de verslagmaand met circa 27 basispunten naar 2,87%. Het voorlopige jaar-op-jaar inflatiecijfer voor de eurozone over de maand april bedroeg 2,7%. In combinatie met opmerkingen over de signalering van de eerste tekenen van economische groei, is het voor ons nog maar de vraag of de ECB haar referentietarieven op korte termijn überhaupt wil verlagen.

Performance maand -0,7%
Performance 2024 -0,9%
Referentie-index 2024 -2,6%

Naar Beleggingsfondsen overzicht