Beleggingsfondsen November

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund daalde afgelopen maand met 2,1%. Het fonds deed het daarmee minder goed dan haar benchmark, die met 1,7% daalde. Het rendement over 2023 tot dusver bedraagt +0,3%, dat is 3,8% minder dan de benchmark. Aandelenmarkten daalden wereldwijd met 4,1% in oktober. De oorlog tussen Israël en Hamas zette aandelenbeurzen wereldwijd onder druk. Ook speelde de stijgende kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten de aandelenmarkt parten. Het fonds heeft een voorkeur voor conjunctuurgevoelige aandelen, deze presteerden minder goed dan de zwaar in de benchmark vertegenwoordigde ‘magnificent seven’ aandelen. De kwartaalcijfers zijn over het algemeen beter dan verwacht, maar de vooruitzichten zijn minder uitbundig. Technisch lijkt de markt rijp voor een eindejaarsrally. Daarom kocht het fonds gedurende de maand aandelen bij. De geopolitieke spanningen gooiden echter (tijdelijk) roet in het eten. Lichtpuntje in het fonds afgelopen maand was goud, dat met 7,4% steeg. In tegenstelling tot de rente op Amerikaanse staatsobligaties, daalde het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, van 2,84% naar 2,81%. Ultimo oktober was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 54,5%, staatsobligaties 25,5%, bedrijfsobligaties 11,9%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 7,9% en liquiditeiten 0,1%.

Performance maand -2,1%
Performance 2023 0,3%
Referentie-index 2023 4,1%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund daalde afgelopen maand met 0,6%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,5% steeg. De belangrijkste redenen voor het relatief tegenvallende resultaat over de afgelopen maand waren de dalende koersen van de Noorse Kroon, het Duitse woningverhuurbedrijf Vonovia, de door VanEck uitgegeven ETF die belegt in Amerikaanse Business Development Companies en een aantal in portefeuille opgenomen aandelen. De portefeuille van het fonds kon zich zodoende niet volledig onttrekken aan de negatieve stemming die afgelopen maand op de aandelenmarkt heerste. Ook de in portefeuille opgenomen High Yield fondsen boekten een licht negatief resultaat. De relevante euro swap 5-jaars rente bleef min of meer onveranderd maar de kredietopslag voor dergelijke risicovolle in euro uitgegeven obligaties ten opzichte van staatsobligaties steeg afgelopen maand met circa 45 basispunten naar 490 basispunten.

De toenemende geografische spanningen leidden niet tot significant hogere koersen van veilige staatsobligaties. Goud maakte haar rol van vluchthaven wel waar hetgeen tot uitdrukking kwam in een prijsstijging van 7,4% afgelopen maand. Dit zorgde ervoor dat dat de in portefeuille opgenomen aandelen van goudmijnbedrijven een fraai positief resultaat boekten.

De westerse centrale banken lijken voorlopig klaar te zijn met de verhoging van hun beleidsrentes. Een factor die een opwaartse druk op de lange rente uitoefent wint momenteel aan kracht, namelijk de financierbaarheid van de overheidstekorten. Mede door de hoge coupon die de overheid moet betalen op nieuw door haar uit te geven staatsobligaties, lopen deze tekorten op. Voorlopig biedt deze ontwikkeling ruimte voor een verdere normalisatie van de rentecurves in de verschillende westerse landen. Om een opwaartse spiraal van ‘hogere rente leidt tot toenemende zorgen over financierbaarheid’ te voorkomen, zullen overheden snel moeilijke politieke besluiten moeten nemen om deze tekorten terug te dringen. Of de centrale banken weer zo gek moeten krijgen om obligaties op te kopen in plaats van te verkopen.

Performance maand -0,6%
Performance 2023 -1,8%
Referentie-index 2023 1,9%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds daalde met 6,5% gedurende de maand oktober. Hiermee presteerde het fonds beduidend slechter dan haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 4,1% daalde.

In oktober was er sprake van een flinke herfststorm op de financiële markten. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot 5% in de loop van de maand. Daarnaast drukte ook de onrust in het Midden-Oosten haar stempel op het al sombere sentiment. Hoewel de meeste kwartaalcijfers beter dan verwacht waren, zorgden teleurstellingen en mindere vooruitzichten bij ondernemingen zoals Alphabet, Meta en Chevron voor flinke koersdalingen.

Het fonds had de wind tegen op meerdere fronten. Allereerst zorgden tegenvallende cijfers bij ondernemingen actief in zonne-energie zoals SolarEdge en Enphase Energy voor flinke koersdalingen. Ook waarschuwde Alstom, de producent van hoge snelheidstreinen voor tegenvallende cash flow vooruitzichten, waardoor de koers met ruim een derde daalde. Ook ondernemingen actief in de gezondheidszorg, Sanofi en Fresenius, daalden na teleurstellende cijfers en testresultaten. Gedurende de maand hebben we gebruik gemaakt van de nazomercorrectie om de exposure van het fonds weer te vergroten. We hebben de beleggingen in duurzame energie uitgebreid, alsmede de onderweging in informatie technologie geneutraliseerd.

Performance maand -6,5%
Performance 2023 7,6%
Referentie-index 2023 7,3%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund daalde met 5,3% gedurende de verslagperiode. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF daalde in de vergelijkbare periode met 2,9%. Door de oorlog tussen Israël en Hamas, beleefden de financiële markten een volatiele tijd in de afgelopen maand. Wereldwijd daalden de aandelenmarkten per saldo, terwijl de goudprijs als gevolg van de onrust steeg. De olieprijs steeg kort na de Hamas-aanval maar daalde gedurende de maand. In de VS liep de Amerikaanse rente verder op, waardoor beleggers extra voorzichtig zijn op conjunctuurgevoelige cyclische alsmede groei-aandelen. Binnen het fonds waren voornamelijk de grondstof- en energie-gerelateerde aandelen het hardst geraakt in de verkoopgolf. De landen die blootstelling hebben naar grondstoffen en olie, zoals Chili en het Midden-Oosten, waaronder Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, bleven dan ook relatief achter. Het fonds heeft een accent op deze landen. Lichtpuntje is dat aandelenposities van goudmijnbouwbedrijven het wel goed deden als gevolg van de gestegen goudprijs. Echter, deze hebben niet kunnen voorkomen dat het fonds achterbleef ten opzichte van de referentie-index.

Performance maand -5,3%
Performance 2023 -6,7%
Referentie-index 2023 -1,9%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds steeg afgelopen maand met 0,4%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 1,1% steeg. Ondanks de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten bleef het aanvangsrendement van de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar nagenoeg onveranderd op 3,2%. Ook de kredietopslag van veilige bedrijfsobligaties steeg slechts licht met 10 basispunten naar 160 basispunten.

Aan het einde van de verslagmaand werd het voorlopige inflatiecijfer van oktober voor de Eurozone gepubliceerd. Ten opzichte van 12 maanden geleden is het prijsniveau met 2,9% gestegen hetgeen een forse daling ten opzichte van de uitkomst van vorige maand (4,3%) en dezelfde maand een jaar geleden (10,7%). De kern-inflatie, die exclusief de beweeglijke voedsel- en energieprijzen wordt berekend, toont zich met een uitkomst van 4,2% ten opzichte van 4,5% verleden maand stabieler. 

De afdronk van de ECB vergadering afgelopen maand was dat het pad van renteverhogingen is verlaten. Dit wordt ondersteund door de hierboven beschreven inflatieontwikkeling en de afnemende economische vooruitzichten in de Eurozone. Het voorlopige groeicijfer van de Eurozone bedroeg in het derde kwartaal -0,1% en met name de indicatoren van de Duitse economie baren zorgen. Dit leidt ertoe dat de markt haar verwachting voor een eerste renteverlaging door de ECB naar voren schuift. Daartegenover staat dat de geopolitieke spanningen voor een sterke stijging van de olie- en voedselprijzen zorgen waardoor het bereiken van het 2% doelstelling wordt uitgesteld. Vooralsnog leveren obligatiebeleggingen met een korte looptijd meer op dan die met een lange looptijd. Wij denken dat het ‘normalisatie’ pad van de rentecurve zich verder doorzet middels een verdere koersdaling van de obligaties met een lange looptijd. Zodoende blijft de portefeuille gevuld met kwalitatief goede obligaties met een per saldo fors lagere duratie (3,6) dan de samengestelde referentie-index (6,6). 

Performance maand 0,4%
Performance 2023 -0,3%
Referentie-index 2023 -0,4%

Naar Beleggingsfondsen overzicht