Beleggingsfondsen September

OPTIMIX MIX FUND

De koers van Optimix Mix Fund daalde afgelopen maand met 1,6%. Het fonds deed het daarmee minder goed dan haar benchmark, die met 0,7% daalde. Het rendement over 2023 tot dusver bedraagt +4,3%, dat is 3,3% minder dan de benchmark. Aandelenmarkten daalden wereldwijd met 1,3% in augustus. De aanhoudende zorgen over China, de tweede economie van de wereld, zorgde voor een bedrukte stemming op de beurs aldaar. De Chinese beursgraadmeter Shanghai Shenzen 300 CSI daalde met 6,3%. In haar kielzog daalde de opkomende markten index met 4,0%. China is een grote importeur van grondstoffen, de stilgevallen bouwsector zorgde voor mineur op de grondstoffenmarkt. De in het fonds aanwezige producenten van grondstoffen zagen hun beurskoers dientengevolge met 7,7% dalen. Het accent dat het fonds heeft op de opkomende markten en op de grondstoffensector zorgde afgelopen maand voor het negatieve relatieve resultaat. Ook aan de rentekant werd nauwelijks dekking gevonden. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, daalde met twee basispunten; van 2,49% naar 2,47%.

Ultimo augustus was de vermogensallocatie van het fonds als volgt: aandelen 50,8%, staatsobligaties 28,3%, bedrijfsobligaties 11,0%, alternatieve beleggingen 0,1%, grondstoffen 7,5% en liquiditeiten 2,3%.

Performance maand -1,6%
Performance 2023 4,3%
Referentie-index 2023 7,6%

OPTIMIX INCOME FUND

De koers van Optimix Income Fund daalde afgelopen maand met 0,7%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 0,1% daalde. De belangrijkste reden voor het relatief minder goede resultaat over de afgelopen maand is de almaar aanhoudende koersdalingen van mijnbouwaandelen van zowel grondstoffen als edelmetalen. Deze bedrijven boeken lagere winsten en keren lagere dividenden uit dan vorig jaar. Wij blijven van mening dat de vooruitzichten voor dergelijke bedrijven op lange termijn goed zijn en daarmee een aantrekkelijk alternatief vormen voor high yield obligaties genoteerd in euro die 40% van de referentie-index vormen. Afgelopen maand hinkte de rentemarkt op twee gedachten. Enerzijds wijzen verschillende indicatoren op een economische krimp in de eurozone. Een dergelijke krimp gaat veelal gepaard met prijsdruk en een vlucht naar veilige beleggingen hetgeen een positief scenario is voor de prijzen voor veilige obligaties. Anderzijds valt het tempo waarmee de inflatie in de eurozone daalt tegen. De voorlopige schatting van dit cijfer in augustus bedroeg 5,3% ten opzichte van verleden jaar. Dit is hetzelfde stijgingspercentage dat over de maand juli werd opgetekend. Duidelijk is dat de ECB voorlopig geen ruimte heeft om haar beleidstarieven te verlagen. Dat neemt niet weg dat de markt steeds meer overtuigd raakt dat de ECB voorlopig aan het einde van haar pad van renteverhogingen is aanbeland. Per saldo bleef het aanvangsrendement van de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar nagenoeg onveranderd op 2,8%. Er vonden geen noemenswaardige ontwikkelingen binnen de portefeuille plaats.

Performance maand -0,7%
Performance 2023 -0,6%
Referentie-index 2023 3,0%

OPTIMIX WERELD AANDELEN FONDS

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds daalde met 1,2% gedurende de maand augustus. Hiermee presteerde het fonds in lijn met haar referentie-indextracker, iShares Core MSCI World UCITS ETF, die in de vergelijkbare periode met 1,3% daalde.

Na de sterke maand juli deden aandelenmarkten een stapje terug gedurende de verslagperiode. Augustus is historisch gezien altijd al een seizoensmatig zwakke maand. Ditmaal zorgden gestegen rentestanden voor een bescheiden ‘zomercorrectie’ op aandelen- en obligatiemarkten. Een downgrade van de schuldwaardering van de Verenigde Staten door ratingbureau Fitch zorgde voor opwaarts druk op de kapitaalmarktrente. Tevens wezen gestegen producentenprijzen in de VS erop dat de inflatoire druk nog niet verdwenen is.

Het relatieve resultaat was per saldo neutraal gedurende de verslagperiode. Aan de ene kant lieten de energie-aandelen in portefeuille een sterke koersstijging zien in lijn met de opgelopen olieprijs. Aan de andere kant deden mijnbouwaandelen een stapje terug in lijn met dalingen van de goud- en koperprijs. Ook stonden industriële ondernemingen gericht op de energietransitie onder druk deze maand. Wij geloven dat het hebben van een goede spreiding over verschillende aantrekkelijke beleggingsthema’s op lange termijn bijdraagt aan de outperformance van het fonds.

Performance maand -1,2%
Performance 2023 13,4%
Referentie-index 2023 13,0%

OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND

De koers van Optimix Emerging Markets Fund daalde met 5,1% gedurende de verslagperiode. De referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF sloot in de vergelijkbare periode 4,6% lager. De opkomende markten stonden de afgelopen maand onder druk. Debet aan het negatieve beurssentiment was wederom China dat tegenvallende economische cijfers publiceerde. De Chinese export daalde in juli met 14,5%, terwijl import eveneens daalde met 12,4%. De inkoopmanagersindex voor de maakindustrie daalde naar 49,2 een score onder de 50 duidt op krimp. Terwijl wij in het westen te kampen hebben met hoge inflatie, is er in China juist sprake van deflatie. De consumenten prijsindex voor juli kwam uit op -0,3%, terwijl de producenten prijsindex op -4,4% uitkwam. Geluiden dat door de economische vertraging vastgoedontwikkelaars in de reeds geplaagde vastgoedsector verder in de problemen kwamen, hielp het beurssentiment dan ook niet. Chinese aandelen werden en masse verkocht door beleggers. De MSCI China index verloor, omgerekend in euro, 7,5% van haar waarde. In de daling werden de regionale aandelenbeurzen en vooral aandelen die cyclisch blootgesteld waren aan de Chinese economie mee naar beneden getrokken. Mede door de daling van grondstofprijzen, daalden ook de aandelenkoersen van producenten van grondstoffen.

Performance maand -5,1%
Performance 2023 -0,4%
Referentie-index 2023 2,2%

OPTIMIX EURORENTE FONDS

De koers van Optimix EuroRente Fonds daalde afgelopen maand met 0,1%. Daarmee presteerde het fonds iets beter dan haar samengestelde referentie-index die met 0,2% daalde. Afgelopen maand hinkte de rentemarkt op twee gedachten. Enerzijds wijzen verschillende indicatoren op een economische krimp in de eurozone. Een dergelijke krimp gaat veelal gepaard met prijsdruk en een vlucht naar veilige beleggingen hetgeen een positief scenario is voor de prijzen voor veilige obligaties. Anderzijds valt het tempo waarmee de inflatie in de eurozone daalt tegen. De voorlopige schatting van dit cijfer in augustus bedroeg 5,3% ten opzichte van verleden jaar. Dit is hetzelfde stijgingspercentage dat over de maand juli werd opgetekend. Duidelijk is dat de ECB voorlopig geen ruimte heeft om haar beleidstarieven te verlagen. Dat neemt niet weg dat de markt steeds meer overtuigd raakt dat de ECB voorlopig aan het einde van haar pad van renteverhogingen is aanbeland. Per saldo bleef het aanvangsrendement van de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar nagenoeg onveranderd op 2,8%. Er vonden geen noemenswaardige ontwikkelingen binnen de portefeuille plaats.

Performance maand -0,1%
Performance 2023 0,5%
Referentie-index 2023 0,9%

Naar Beleggingsfondsen overzicht