Britten kiezen voor Brexit

Britten kiezen voor Brexit

Na de zeer verrassende uitkomst van het Brits referendum reageren markten zeer geschokt en negatief. Nadat de afgelopen week de markten steeds positiever waren geworden op een 'Bremain' was de schok vanochtend groot toen bleek dat de Brexit campagne aan het langste eind heeft getrokken.

We zullen de komende weken een stortvloed aan analyses, meningen en toekomstvoorspellingen op ons af zien komen. Wat blijft staan is dat de politieke signaalwerking groot is en het geen goed nieuws voor het Europese project is. Uiteraard zullen de verschillende autoriteiten pogen de scherpste randjes weg te nemen.

Vooruitkijkend kunnen we een drietal scenario’s bedenken.

  • Deze Brexit vote zet (eindelijk) Europese beleidsmakers aan tot echte daden en leiderschap. Europa komt hier sterker uit door investeringen en hervormingen.
  • Europa raakt verlamd. Populisme wint terrein met meerdere lidstaten onzeker over hun toekomst binnen Europa en de euro.
  • Doormodderen. Voortzetting van het huidige doormodder beleid met langzaam kleine stapjes richting een moderner Europa. Wij slepen ons voort van de ene nationale verkiezing naar de andere (Spanje, Duitsland, Nederland en Frankrijk).

Volgens ons zal het een combinatie van scenario 3 en 1 worden. Uiteindelijk weten we dit pas over ettelijke kwartalen. Wij kijken hierbij vooral naar de risico’s voor de reële economie en de impact op korte en middellange termijn. Wat betekent dit voor sectoren, bedrijven en de financiële markten. Deze historische vrijdag spelen de emoties ook in de financiële markten hoog op.

Het moge duidelijk zijn dat er tal van economische effecten op zullen treden naar aanleiding van deze uitkomst. Grote effecten op verschillende valuta’s zoals GBP en USD, middellange effecten op economische bedrijvigheid, de verplaatsing van handelsstromen en de reactie van beleidsmakers.

Voor ons betekent dit dat voorspellingen over de economische groei met grotere onzekerheid omgeven zullen zijn, maar het moge duidelijk zijn dat de economische groei niet snel naar boven zal verrassen.

Wat betekent dit alles voor ons beleggingsbeleid?

Onze positionering was al tamelijk voorzichtig. Wel zullen uiteraard vooral de aandelen in onze portefeuilles eronder lijden. Onze beleggingen in Emerging Markets en Amerikaanse aandelen zullen echter minder geraakt worden dan de Europese aandelenposities, mede vanwege het positieve valuta-effect van een sterkere USD. Qua sectoren betekent dit vooral voor de financiële sector meer problemen en een lastige situatie. Onze staatsleningenposities in USD en Deense kronen profiteren daarentegen van de scherpe bewegingen.

Zoals de afgelopen periode gecommuniceerd, houden wij vast aan ons enigszins contraire beleggingsbeleid. De aankomende periode zullen wij goed bekijken op welke niveaus wij risico, waaronder aandelen, zullen bijzetten. Financiële markten overdrijven vaak (“overshooting”). Van de extreme bewegingen die dit met zich meebrengt zullen wij gebruikmaken, zeker gegeven de uitbundige beschikbaarheid van liquiditeiten in financiële markten en de negatieve renteomgeving. In onze huidige positionering hebben wij genoeg mogelijkheden én genoeg liquiditeiten om te bewegen en interessante beleggingsmogelijkheden op te nemen in onze portefeuilles.

Uiteraard houden wij u de komende weken op de hoogte van onze acties onder meer via de strategiebrief van begin juli.

Naar marktontwikkelingen overzicht