Fundament aandelenrendement present

Fundament aandelenrendement present

In ons vorige bericht schreven wij dat de basis voor beleggen in voorheen veilige staatsobligaties is verdwenen. Gelukkig is het fundament voor het aandelenrendement nog immer present. Daarom geloven wij nog steeds in de lange termijn aantrekkelijkheid van beleggen in aandelen.

De basis voor het rendement op een belegging in aandelen is het rendement op het eigen vermogen dat een beursgenoteerde onderneming behaalt. De aandeelhouder stelt vermogen beschikbaar, waarmee winstgevende activiteiten ondernomen worden. Een deel van de behaalde winst, wordt door de onderneming uitgekeerd in de vorm van dividend. Het niet uitgekeerde winstdeel wordt opnieuw in de onderneming geïnvesteerd. Daardoor wordt de onderneming meer waard en dit leidt tot een stijging van de aandelenkoers. In onderstaande grafiek is het rendement op het eigen vermogen van de ondernemingen in de wereldaandelenindex afgebeeld, alsmede het totale rendement (dividend en koersstijgingen) dat deze aandelen hebben opgeleverd. Te zien is dat de aandelenrendementen beweeglijker zijn dan het rendement op het eigen vermogen. Bij koersdalingen is het de taak van de belegger het hoofd koel te houden en niet te vergeten dat het gros van de ondernemingen nog steeds winstgevend is. Ondanks de forse koersdalingen in 2008 en de mindere beleggingsjaren 2011 en 2018 levert beleggen in aandelen op de lange termijn een mooi rendement op. De stippellijntjes geven de gemiddelden weer; 11% voor het rendement op het eigen vermogen en ruim 9% voor het rendement op de wereldaandelenindex.


Met ons beleid van actieve asset allocatie proberen wij enerzijds de verliezen bij extreme beursdalingen, zoals in 2008, zo veel mogelijk te beperken en anderzijds aandelen met een aantrekkelijke winstgevendheid en waardering op te nemen in de portefeuille.

Naar marktontwikkelingen overzicht