Handelsmaatregelen Verenigde Staten en Europa

Handelsmaatregelen Verenigde Staten en Europa

Dat de regering Trump niet meer lijkt te reageren op toenaderingspogingen van China, maar gewoon door blijft gaan met het invoeren van maatregelen, ook richting Europa, kan duiden op verdere escalatie van het handelsconflict.

Waar wij eerst nog dachten dat Trump vooral aan het dreigen was en nog wel zou inbinden, hebben wij vorige week onze mening bijgesteld’. ‘Wij denken nu dat het eerst erger zal worden, voordat het weer minder wordt. Dat is dus niet heel positief.’

Maandag was de slechtste dag in weken (https://www.fondsnieuws.nl/nieuws/slechtstehandels…)voor de belangrijkste Amerikaanse indices. Ivan wijst erop dat het Trump niet alleen gaat om de handelstarieven, maar ook om de bescherming van intellectueel eigendom en rechtszekerheid. ‘Dit zijn echter zaken die voor China veel minder makkelijk snel aan te passen zijn.’ In reactie op Trump trekt China nu bovendien eerder gedane toezeggingen terug. Optimix heeft in reactie op deze situatie in haar klantportefeuilles risico van tafel genomen, in die zin dat er aandelen verkocht zijn in ruil voor cash. ‘We waren al onderwogen in de Verenigde Staten, dus hebben vooral Europese aandelen en aandelen uit opkomende markten verkocht.’ Vooralsnog is de opbrengst niet herbelegd. ‘Europese staatsobligaties vinden wij niet aantrekkelijk’. Een maand geleden zijn wij wel weer voorzichtig in Amerikaanse treasuries gestapt. De Amerikaanse rente zal naar ons idee rondom of onder de 3 procent blijven bewegen, maar daarnaast is op korte termijn een sterkere dollar niet uit te sluiten.’

Reverse convertible note

‘Maar eigenlijk kijken wij meer naar alternatieve beleggingen’. ‘Wij bouwen soms een eigen derivaat: een reverse convertible note. Als de volatiliteit toeneemt, worden opties duurder en wordt het interessanter opties te verkopen. Wij verkopen dan put-opties op aandelen, tegen een koers die pakweg 20 tot 25 procent lager is dan nu. Dit verpakken wij in een note. Hierop krijgen wij een premie van 5 of 6 procent.’ Dit wil overigens niet zeggen dat wij een beursdaling van 20 tot 25 procent verwachten. ‘Nee, eigenlijk eerder een daling van 10 procent. Maar mochten de koersen met 20 tot 25 procent dalen, dan is dat een mooi moment om weer in te stappen. Daarom is dit instrument voor onze cliënten een buffer tegen een initiële daling van aandelen, waarna, mocht het onverhoeds hard dalen, alsnog effectief blootstelling verkregen wordt tegen aandelen, maar tegen een substantieel lagere koers.’

Bron: Fondsnieuws

Naar marktontwikkelingen overzicht