Krediet voor de kat

Krediet voor de kat

Deze week sloten aandelenbeurzen wereldwijd drie dagen achter elkaar in de plus. Dat was voor het eerst sinds 12 februari! In de Verenigde Staten was de stijging in de wekelijkse werkloosheidsaanvragen groter dan ooit. Maar liefst 3,3 miljoen mensen meldden zich bij het arbeidsbureau. Ook stijgt het aantal corona besmettingen in de Verenigde Staten razendsnel. Ondanks deze weinig bemoedigende cijfers maakte de opluchting zich toch meester van de markten. Overheden hebben omvangrijke steunpakketten opgetuigd om het financiële leed dat de lamlegging van economie en maatschappij teweegbrengt, te lijf te gaan.

Gigantische sommen
Klaarblijkelijk boezemen de plannen beleggers voldoende vertrouwen in dat de klappen voor burgers en bedrijven deels opgevangen kunnen worden. De sommen waarover wordt gesproken, zijn dan ook gigantisch. Onze eigen Nederlandse overheid maakte bij monde van Wopke Hoekstra al plannen bekend die kunnen oplopen tot een waarde van meer dan 10% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Nederland en ook Duitsland hebben de staatsschuld de laatste jaren afgebouwd en beschikken zodoende over diepe zakken. Maar hoe zit het met landen met een hoge staatsschuld en begrotingstekorten? De plannen van de regering Trump kunnen oplopen tot circa 12% van het Amerikaanse BBP, waarmee het begrotingstekort op ruim 15% zal uitkomen. Ook Frankrijk, Italië en Spanje spenderen er op los. De Italiaanse staatsschuld stijgt naar verwachting van 135% naar 145%.

Solidariteit via de ECB
Om de noodgelden op te halen, trekken overheden naar de kapitaalmarkt. In Nederland verzorgt het Agentschap van de Generale Thesaurie de uitgifte van nieuwe staatsobligaties. Omdat een stijgende schuldenlast risico’s met zich meebrengt zou de rente moeten stijgen. Daardoor wordt financiering van zowel die nieuwe als de bestaande schuldenberg duurder. Om de coronasmart tussen Noord- en Zuid-Europese landen te delen, riepen laatstgenoemde al op tot de gezamenlijke uitgifte van coronabonds. Daar zien de spaarzame noorderlingen vooralsnog niets in. Onder druk wordt alles vloeibaar. Zo kondigde de ECB aan de verdeelsleutel, die zij hanteerde bij het opkopen van staatsobligaties van de eurozone landen, los te laten. Er kunnen dus meer Italiaanse en Spaanse staatsobligaties worden opgekocht. Zelfs Griekse staatsobligaties, die buiten eerdere opkoop programma’s vielen, komen nu in aanmerking. Het gevolg was dat de rente op staatsobligaties van de Zuid-Europese landen deze week fors daalde.

Schuld maakt belofte
Als de coronacrisis voorbij is, gaat dan de belasting omhoog, om de opgelopen staatschulden af te betalen? Dat lijkt ijdele hoop. De Italianen die hun staatsschuld niet afgebouwd hebben, kunnen nu dus spotgoedkoop geld lenen. Het zij ze onder deze omstandigheden gegund, maar ze zijn daarmee de gelaarsde kat van de eurozone. De hoeveelheid euro’s in omloop neemt dus toe, zal de inflatie dan toenemen? Daarvoor moet het geld ook rollen en dat gaat gepaard met economische groeiversnelling. Als economieën uit het coronadal kruipen is die kans dus wel degelijk aanwezig. Wij kopen daarom, voor de portefeuilles waarin een obligatiecomponent zit, een Duitse staatslening waarvan de coupon en aflossing gerelateerd zijn aan de inflatie in de eurozone.

Platgeslagen obligatierendementen in het verschiet
In de Verenigde Staten worden dezelfde spelregels gehanteerd. Ook daar koopt de centrale bank staatsobligaties en sinds het uitbreken van de coronacrisis ook bedrijfsobligaties. Hierdoor zullen de opgelopen kredietopslagen weer afnemen. Wij verwachten dat de markt voor bedrijfsobligaties door het opkoopbeleid van centrale banken qua rendement uiteindelijk net zo platgeslagen wordt als die voor staatsobligaties.

De aan(deel)houder wint
Met langdurig lage rentestanden in het vooruitzicht worden beleggingen in aandelen, vastgoed en (landbouw)grond steeds aantrekkelijker. Deze activa hebben wel het potentieel om op de lange termijn rendement te genereren. De onzekerheid over wanneer het economisch verkeer weer op gang komt blijft groot. Maar dat dit gebeurt staat echter wel vast. De wereldeconomie kunnen we als een kat met negen levens beschouwen. Hiervan kan de geduldige belegger profiteren door prudent en stapsgewijs beleggingen met ‘korting’ bij te kopen.

Naar marktontwikkelingen overzicht