Strategiebrief juni Maatwerk

“De boer moet een optimist zijn of hij zou geen boer meer zijn.”

Will Rogers

Komt er nou nooit een einde aan die regen? Ook in mei regende het records in de beurswereld. Recordregens op de vaderlandse AEX Index, de brede Europese STOXX 600 Index en in de Verenigde Staten op de bekende S&P 500 Index en de NASDAQ. Deze bekende graadmeters stegen na de aprildip opnieuw boven zichzelf uit. Voor de door ons beheerde portefeuilles bouwden wij in april juist de aandelenweging af. Ook begin mei reduceerden wij de aandelenblootstelling. De huidige beleggingsomgeving wordt gekenmerkt door een hoger dan wenselijke inflatoire druk, stabiele economische groei en aanhoudende geopolitieke onzekerheid. Onder deze omstandigheden geven wij de voorkeur aan edelmetalen en grondstoffen boven de hoog gewaardeerde technologiesector. Die keuze pakte goed uit, zie Grafiek 1. Daarin is te zien dat met name zilver mooi bijdroeg aan het maandrendement, maar ook de onlangs ingenomen positie in uraniumdelvers legde onze portefeuilles in mei geen windeieren. Alleen goud leverde na een aantal sterke maanden wat in. Ondanks de records op de aandelenmarkten, presteerden de door ons beheerde portefeuilles uitstekend en deerde de onderweging in aandelen niet. Waar zien wij de komende maanden beleggingskansen en voor welke risico’s zijn wij beducht?

Hoogseizoen

Voor de toerismesector is het aftellen naar het begin van de zomervakantie. Dan zullen hordes toeristen de Europese steden en stranden overspoelen; de vraag naar reizen is hoog. De toerismesector maakt een belangrijk deel uit van de dienstensector. In de berekening van de diensteninflatie voor de eurozone heeft de toerismesector dan ook een gewicht van 30%. De verwachting is dat de inflatie voor toerisme gerelateerde diensten (momenteel 4%) in 2024 en 2025 tussen de 4% en 5% zal bedragen. Daarmee is de toerismesector een aardig voorbeeld van hoe hardnekkig de inflatie is. In mei werd in de eurozone gerekend op een inflatie van 2,4%, maar er rolde 2,6% uit de bus. Desondanks is de ECB bereid haar beleidsrente in juni te verlagen. In de Verenigde Staten is de inflatoire druk iets hoger dan in de eurozone; het laatste cijfer kwam daar op 3,4% uit. Goed om te weten is dat het streefcijfer van zowel de ECB als de Federal Reserve 2% is.

De combinatie van hoger dan gewenste inflatie en een gestage economische groei zorgen er naar onze mening voor dat de ruimte voor renteverlagingen beperkt is. Wij voorzien dat centrale bankiers de komende maanden de verwachtingen rondom de snelheid en het aantal renteverlagingen zullen moeten temperen. Daarom gaan wij ervan uit dat beleidsrentes langer dan eerder gedacht op een hoger niveau zullen blijven. Dit vertaalt zich in een hogere kapitaalmarktrente, waardoor toekomstige winsten nu minder waard zijn. Onder die omstandigheden mijden wij liever de duurste segmenten van de aandelenmarkt.

Ook de geopolitieke spanningen aan de Europese oostflank en in het Midden-Oosten blijven een risico vormen. De onzekerheid die hiermee gepaard gaat, maakt edelmetalen meestal tot een goede schuilplek voor beleggers.

De huidige (markt)omstandigheden zijn tevens aantrekkelijk voor grondstoffen. Grondstoffen bieden, net zoals edelmetalen, doorgaans een goede bescherming tegen geldontwaarding. Ook zorgt de wereldwijde economische groei, mede dankzij de heropleving van de Chinese economie, voor een gezonde vraag naar grondstoffen. Hier komt bovenop dat er de laatste jaren te weinig is geïnvesteerd in nieuwe mijnen en bronnen om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor koper en olie, maar ook voor uranium. Bovendien zal de verduurzamingstrend voor een toename van de vraag naar koper zorgen. Ook de vraag naar uranium zal met de verwachte groei van het aantal kerncentrales (zie vorige Strategiebrief) stijgen. Daarom zijn wij zowel op de korte als op de langere termijn positief gestemd over de rendementen op grondstoffen.

Met edelmetalen, grondstoffen en kortlopende obligaties zijn er genoeg cilinders om de rendementsmotor van uw portefeuille op te laten draaien. Voorlopig zien wij voldoende rendementskansen om een lager aandelengewicht te handhaven. Indien onze inschatting van de monetaire, economische of (geo)politieke omgeving verandert, passen wij zoals u van ons gewend bent uw portefeuille aan de omstandigheden aan.

Ontwikkelingen Optimix Maatwerk

Begin mei verlaagden wij de aandelenweging door een deel van iShares Core S&P 500 UCITS ETF te verkopen. De verkoopopbrengst wordt vooralsnog ‘geparkeerd’, tegen aantrekkelijke rente, in geldmarktfonds Amundi Euro Liquidity Short term. Het ‘goudlokje scenario’ dat de markt nodig heeft om door te kunnen blijven stijgen, vereist aanhoudende economische groei terwijl de inflatie verder matigt naar de 2% target van centrale banken. Dit scenario lijkt ons steeds moeilijker houdbaar. Tel daarbij op externe factoren als de gestaag verslechterende geopolitieke omgeving en de aankomende onzekerheid bij beleggers omtrent de Amerikaanse verkiezingen, en onze conclusie blijft gehandhaafd dat de door ons beheerde portefeuilles beter af zijn met een iets lagere aandelenweging en met accenten op kansrijkere beleggingscategorieën als grondstoffen en edelmetalen. Ook de aanvangsrendementen op kortlopende obligaties zijn het overwegen waard. Afgelopen maand leverden de in april aangekochte posities in edelmetalen en grondstoffen een mooie bijdrage aan het rendement.

Naar Maatwerk Vermogensbeheer overzicht