Strategiebrief Maart Maatwerk

“If there were no bad people, there would be no good lawyers”

Charles Dickens

In januari schoten zowel de aandelen- als de obligatiemarkten uit de startblokken. Februari daarentegen was een maand waarin wat gas werd teruggenomen. Een deel van het rendement werd ingeleverd als gevolg van te gunstige economische cijfers. Dat leest u goed, de economie draait beter dan goed is voor de beurs! De werkgelegenheid blijft bijzonder hoog, consumenten laten het geld rollen en bedrijven blijven orders plaatsen. Hierdoor daalt de inflatie niet zoals centrale bankiers hopen. Sterker nog, in voor de eurozone toonaangevende landen, Duitsland en Frankrijk steeg de inflatie in februari verder naar respectievelijk 9,3% en 7,2%, jaar-op-jaar gemeten. Het restrictieve monetaire beleid blijkt dus (nog) niet het gewenste effect te hebben. Diverse beleidsbepalers van zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Europese Centrale Bank spraken uit bereid te zijn er een renteschepje bovenop te doen. Het gevolg was dat zowel de rentetarieven op de geldmarkt als de kapitaalmarkt opliepen. Ook nam de angst voor een recessie toe, omdat een hogere rente uiteindelijk zorgt voor afkoeling van de economie. Hierdoor waren de aandelen en obligatiemarkten in een minder euforische stemming dan de maand ervoor. Dat wij onze Strategiebrief niet openen met de lugubere verjaardag (24 februari) van de Russische agressie tegen Oekraïne, geeft aan dat dit thema op de financiële markten wordt verdrongen door de inflatie- en groeiontwikkelingen. In onze Optimale Mix houden wij echter wel degelijk rekening met geopolitieke risico’s, die onvoorspelbaar als ze zijn, voor fikse koersuitslagen kunnen zorgen.

Afgelopen maand viel de mijnbouw- en grondstoffensector in negatieve zin op, terwijl dit een accent in onze Optimale Mix is. Een goede aanleiding om eens bij deze, niet onomstreden sector, stil te staan in het vervolg van deze Strategiebrief.

Cyclische aandelen onder druk

Een bekende beurswijsheid is dat de aandelenmarkt altijd vooruit kijkt. Het vooruitzicht dat centrale banken de rente verder verhogen dan tot nu toe werd aangenomen, stemde de aandelenmarkt niet positief. In een maand tijd werd de verwachting voor de eindstand voor dit kalenderjaar van de beleidsrente van de Federal Reserve (momenteel 4,50%-4,75%) opwaarts bijgesteld van 4,9% naar 5,4%. In de eurozone was dezelfde tendens zichtbaar en wordt eind 2023 een beleidsrente van 3,9% verwacht (momenteel 2,5%). Om de inflatie te temmen zal de vraagzijde van de economie getemperd dienen te worden. Conjunctuurgevoelige aandelen zijn dan het meest kwetsbaar. De vraag naar energie, chemicaliën en metalen neemt dan af. Daarom stonden met name deze sectoren onder druk in de afgelopen maand. Verder maakten enkele grote mijnbouwbedrijven tijdens de publicatie van hun kwartaalcijfers bekend dat de kosten zijn toegenomen. Het in de meeste van de door ons beheerde mandaten opgenomen mandje met mijnbouwaandelen VanEck Global Mining UCITS ETF daalde zodoende met 8%.

Aantrekkelijk en goede vooruitzichten

Om nog maar een beleggerscliché te noemen: beleggen doen we voor de lange termijn! Voor mooie toekomstige rendementen is een aantrekkelijke waardering en dividend en een goed toekomstperspectief vereist. Naar onze mening voldoet de mijnbouwsector daaraan. De waardering (10,9 keer de dit jaar verwachte winst) en het dividendrendement (4,5%) zijn naar onze mening aantrekkelijk, zie Grafiek 1.

Hoe zit het dan met het toekomstperspectief? De vraag naar metalen en grondstoffen neemt al jaren toe. Een simpele reden is de groei van de wereldbevolking. De komende jaren zal de vraag als gevolg van de verduurzamingstrend verder toenemen. De oorlog in Oekraïne legde onze energiekwetsbaarheid bloot. Dankzij compensatiemaatregelen en een zachte winter waren de gevolgen relatief bezien beperkt. Die zachte winter is echter een symptoom van een groter milieuprobleem. Om hier het hoofd aan te bieden zal de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen verlaagd dienen te worden. Hiervoor is bijvoorbeeld veel koper nodig. Voor een windturbine is vier keer zoveel koper nodig als voor een gasturbine. Ook gaat in een elektrische auto twee zoveel koper als in een brandstofauto. Om nog maar te zwijgen over de investeringen in het elektriciteitsnet. In Grafiek 2 is te zien welke verschuiving in de energiemix op stapel staat. Daarom vinden wij een overweging naar de mijnbouwsector- en grondstoffensector onontbeerlijk in een toekomstgerichte Optimale Mix!

Discussie

De winning van metalen als koper, nikkel, lithium en goud gaat gepaard met schade aan het landschap en de leefomgeving, maar is essentieel om onze energievoorziening te kunnen verduurzamen. Dit levert een beleggingsdilemma op. Wij sluiten deze sector echter niet a priori uit. Mijnbouwbedrijven die zich niet aan de (milieu)wetgeving houden, staan bij ons echter wel op de ‘zwarte lijst’ Binnen onze Duurzame mandaten belegen we overigens bewust niet in dit type ondernemingen. Onze visie op het duurzaamheidsdilemma is echter niet in steen gehouwen. Onlangs hebben wij na lang beraad wel goud toegevoegd aan onze duurzame portefeuilles. Hier telde het argument dat een portefeuille die weerbaar is onder verschillende scenario’s zwaarder mee dan de belastende omstandigheden waaronder goud gewonnen is. Verduurzaming speelt een voorname rol bij onze beleggingsbeslissingen, maar zeker ook in het alledaagse leven. Als u vragen of suggesties heeft, aarzel dan niet, daar wordt de discussie alleen maar rijker van!

Ontwikkelingen Optimix Maatwerk

Februari stond op de beurs in het teken van meer strijd tussen groei en liquiditeit. Economische groeicijfers verrasten positief, maar tegelijkertijd nam de inflatie in zowel de Verenigde Staten als de eurozone niet af zoals werd verwacht. De economie lijkt de tot dusver doorgevoerde renteverhogingen door centrale bankiers prima te verhapstukken. Het gevolg is dat beleggers nu van meer monetaire verkrapping in de vorm van renteverhogingen en het verlagen van de geldhoeveelheid uitgaan. Hierdoor neemt het recessiegevaar later in het jaar toe. Met name aandelen uit de opkomende markten en uit de grondstoffensector daalden daardoor. Met het oog op de lange termijn blijven wij positief op deze beleggingsaccenten in uw portefeuille. Ook heeft het geleidelijk toevoegen van obligaties tegen aantrekkelijke rentetarieven uw portefeuille de nodige bescherming tegen het risico op een recessie gegeven. Derhalve hebben wij in de afgelopen maand geen mutaties in uw Optimale Mix doorgevoerd.

Ontwikkelingen Optimix Duurzaam

Februari stond op de beurs in het teken van meer strijd tussen groei en liquiditeit. Economische groeicijfers verrasten positief, maar tegelijkertijd nam de inflatie in zowel de Verenigde Staten als de eurozone niet af zoals werd verwacht. De economie lijkt de tot dusver doorgevoerde renteverhogingen door centrale bankiers prima te verhapstukken. Het gevolg is dat beleggers nu van meer monetaire verkrapping in de vorm van renteverhogingen en het verlagen van de geldhoeveelheid uitgaan. Hierdoor neemt het recessiegevaar later in het jaar toe. Met name aandelen uit de opkomende markten en uit de grondstoffensector daalden daardoor. Met het oog op de lange termijn blijven wij positief op deze beleggingsaccenten in uw portefeuille. Ook heeft het geleidelijk toevoegen van obligaties tegen aantrekkelijke rentetarieven uw portefeuille de nodige bescherming tegen het risico op een recessie gegeven. Om de portefeuille nog bestendiger tegen het inflatierisico te maken, hebben wij iShares Physical Gold toegevoegd. Goud doet het goed in onzekere tijden en past prima in een actuele Optimale Mix.

Naar Maatwerk Vermogensbeheer overzicht