Strategiebrief Maart Maatwerk

“There will always be bull markets followed by bear markets followed by bull markets.”

John Templeton

Eind jaren ’90 waren het de ‘Four Horsemen’ (Cisco, Microsoft, Intel en Dell) die de aantrekkers waren van de toenmalige ‘bull market’ op de beurs. Van de Magnificent Seven van onze huidige ‘hausse’ zijn er inmiddels welbeschouwd ook nog maar vier over. Apple en Google haakten in februari al af in de race om onafgebroken koersstijgingen. Bij Apple raakt door algehele Macbook- en mobiele telefoonmoeheid bij de consument inmiddels de fut uit haar winst- en omzetgroei, en over Google nemen de zorgen in de markt toe dat de AI-boot gemist wordt. Tesla was al eerder afgehaakt door sterke prijsdruk in de markt voor elektrische wagens. Van de magnifieke zeven hebben dus alleen Microsoft, Meta, Amazon en Nvidia de vaart er nog in. Die laatste schakelde zelfs nog een tandje bij na de publicatie van de resultaten van het vierde kwartaal. De verwachtingen voor beurslieveling Nvidia waren hooggespannen, maar werden bij de presentatie van haar cijfers op 21 februari ruimschoots ingelost. De omzet groeide met 270% jaar-op-jaar, terwijl de nettowinst zelfs met 770% steeg. De operationele winstmarge steeg van ruim 20% naar ruim 60%, enorme progressie derhalve. Het aandeel steeg daarop dan ook met ruim 16% ofwel $ 277 miljard in beurswaarde, de grootste toename op 1 dag ooit. Over de gehele maand februari was Nvidia’s koersstijging bijna 29% en tilde zo de S&P500 Index eigenhandig boven de magische 5.000 puntengrens.

Het slechten van de 5.000 puntengrens was voor ons overigens aanleiding om het accent op aandelen in uw portefeuille iets te verkleinen.

Terwijl de beurzen in het westen vrolijk doordenderden, kwamen ook de opkomende markten op gang. De in zwaar weer verkerende Chinese beurs en economie kregen een helpende hand van beleidsmakers die eindelijk de ernst van de situatie lijken te onderkennen. Wij zien dan ook nog steeds kansen in de opkomende markten, die meer zijn dan China alleen. In het vervolg van deze strategiebrief gaan we hier dieper op in.  

Opkomende markten zijn meer dan China alleen

De opkomende markten zijn een heterogene groep landen verspreid over de hele wereld; wij onderscheiden de clusters Noord-Azië, Zuidoost-Azië, Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika en Latijns Amerika. In Noord-Azië, dat circa 50% van de MSCI Emerging Markets Index uitmaakt, zijn Taiwan en Korea de landen met de minst interessante dynamiek. Deze lijken ook meer op ontwikkelde landen. China is daarin een geval apart zoals u weet. De langere termijn vooruitzichten voor China zijn niet per se negatief, maar op de kortere termijn is onzekerheid troef. In de opkomende markten zien we een aantal interessante, krachtige thema’s die we met name buiten Noord-Azië vinden.

We onderscheiden 5 thema’s die sterk vertegenwoordigd zijn in de verschillende opkomende landen, en die de regio als geheel kansrijk maakt om in de komende jaren te outperformen.

  • Kapitaalinvesterings- en kredietcyclus; Dit is het meest krachtige thema en India is hier het beste voorbeeld van. Een dergelijke cyclus kenmerkt zich door hoge economische en winstgroei, een pro-business overheid, groeiende middenklasse, gezonde banken en hoge investeringen.
  • Near-shoring / friend-shoring; Het westen wil de toevoerketens dicht bij huis hebben en weg uit China. Tijdens covid-19 bleken de toevoerketens zeer kwetsbaar en ook uit ESG-overwegingen wordt meer en meer lokaal geproduceerd. Door de handelsoorlog met de VS raakt China steeds minder populair als outsource bestemming. Mexico, Vietnam en Polen profiteren hiervan.
  • Grondstoffen; In onze beleggingsvisie zijn grondstoffen een belangrijke beleggingscategorie voor de komende jaren en deze zijn rijkelijk vertegenwoordigd in de opkomende markten. Onderinvesteringen, de duurzame transitie, near-shoring, inflatierisico’s en geopolitiek zijn hier belangrijke factoren. Het Midden-Oosten, Afrika en Latijns Amerika zijn rijkelijk bedeeld met grondstoffen.
  • Corporate Value; In navolging van het Japanse succes lanceren nu ook andere landen programma’s om matig presterende bedrijven en sectoren te bewegen tot een efficiëntere bedrijfsvoering via het verbeteren van factoren als kapitaalkosten, rendement op eigen vermogen en dividenduitkering. Begin dit jaar kondigde Zuid-Korea een dergelijk programma aan, en recentelijk lanceerde China iets soortgelijks gericht op haar staatsbedrijven.
  • Lage waardering; Aandelen uit opkomende markten zijn goedkoop ten opzichte van de westerse beurzen.

De systematiek in bovenstaande tabel wordt gehanteerd in het Optimix Emerging Markets Fund. De ‘Optimix Score’ is een subjectieve optelsom van de thema’s en indicatief voor de lange-termijn onder- of overweging die wij nastreven in het fonds. Onze favoriete markten zijn India, Saudi-Arabië, Griekenland, Indonesië en Vietnam, allen ondersteund door robuuste investeringscycli. Saudi-Arabië lijkt misschien een vreemde eend in de bijt. Echter onze verwachtingen van deze markt zijn misschien nog wel het hoogst. Onder de controversiële kroonprins Mohamed bin Salman (ook bekend onder acroniem MBS) ondergaat het land een ware metamorfose.

Saudi-Arabië - de rijzende macht

Onder de ‘Saudi Vision 2030’, ondergaat het land dit decennium een metamorfose. Het beoogt structurele hervormingen en vergaande modernisering, verduurzaming en diversificatie van de economie. Van de $ 10.000 miljard aan (inclusief buitenlandse) investeringen die naar verwachting dit decennium in de golfstaten (GCC) gaan plaatsvinden, komen er $ 5.600 voor rekening van het koninkrijk Saudi-Arabië (KSA). Voor de Saudi Vision 2030 heeft KSA $ 900 miljard begroot. Dat het land hoog scoort op de thema’s investeringscyclus en grondstoffen kan dan ook bijna een understatement genoemd worden.

Het wellicht meest tot de verbeelding sprekende onderdeel van Saudi Vision 2030 is de ontwikkeling van NEOM, een futuristische stad van 33 keer de omvang van New York en die $ 500 miljard moet gaan kosten.

NEOM, gebouwd langs de Rode Zee, is het antwoord van Saudi-Arabië op Silicon Valley en zal dorpen, steden, onderzoeks-, onderwijszones en toeristische attracties omvatten, evenals een 160 kilometer lange, autovrije stad genaamd ‘The Line’. Deze lineaire stad zal geen auto's of straten meer hebben en alle inwoners zullen binnen vijf minuten lopen van essentiële voorzieningen wonen.

Om te onderstrepen dat het KSA menens is met zijn verduurzamingsplannen werd op de COP28 in Dubai afgelopen december een investeringsplan van $ 92 miljard aangekondigd om hoofdstad Riyadh één van de meest duurzame steden ter wereld in 2030 te maken. Onder het Saudi Vision 2030 plan moet in 2030 50% van de elektriciteit duurzaam gegenereerd worden via zon, wind, kernenergie en waterstof, en moet 30% van het wagenpark elektrisch zijn. Het land heeft hier circa $ 200 miljard voor uitgetrokken.

Een ander investeringsgebied van Saudi Vision 2030 is de mijnbouwindustrie. Mijnbouw is een kernpilaar van KSA’s industriële strategie om de economie te diversifiëren. Het land bezit enorme, nog goeddeels, onontgonnen mineralenreservoirs ter waarde van $ 2.600 miljard volgens de Saudi Geological Survey. Het grootste reservoir, de Arabian-Nubian Shield, is enorm, en rijk aan diverse voor de duurzame transitie belangrijke mineralen zoals kobalt, lithium, titanium, zeldzame aardmetalen, koper maar ook goud en diamanten. KSA heeft $ 170 miljard geoormerkt om de sector te ontwikkelen dit decennium.

Op de eerste China-Arab Summit die plaats vond op 9 december 2022 in Riyadh werden de grootste energieconsument en –producent als logische partners bij elkaar gebracht. Sindsdien zijn de banden tussen China en KSA in sneltreinvaart versterkt en verdiept via vele economische samenwerkingsverbanden. Bij de Summit in augustus 2023 trad KSA toe tot de BRICS en onderstreepte zo het groeiende geopolitieke en economische gewicht op het wereldtoneel. Vlak hiervoor had China al een historische toenadering tussen Iran en KSA gefaciliteerd, wat vervolgens een golf aan verdere reconciliaties in het Midden-Oosten teweegbracht.

In de bovenstaande afbeelding is KSA het hart van het Arabische schiereiland en de 5 nieuwe toetreders van de BRICS. Zo verstevigen de BRICS hun grip op het epicentrum van de wereldwijde olie- en gasproductie alsmede de kritische maritieme doorvoerwegen er omheen.

De geopolitiek van het Midden-Oosten is tegelijkertijd ook een belangrijk risico voor de beleggingscasus. Immers, het Israël-Palestina conflict houdt de regio instabiel en met de licht ontvlambare elementen olie en gas kunnen er van tijd tot tijd ‘risk-off’ situaties ontstaan die al dan niet hun impact op de beurs van KSA kunnen hebben. Het is echter ook denkbaar dat bijkomende hoge olieprijs deze aandelenmarkt juist defensief maakt.

Ontwikkelingen Optimix Maatwerk

In de ‘bull market’ van de afgelopen jaren hebben we met overwegend succes steeds getracht op koerscorrecties bij te kopen en na significante stijgingen juist weer deels winst te nemen. Na de zomercorrectie kochten we in oktober dicht bij de ‘bodem’ aandelen bij, en zetten deze begin dit jaar na een kleine dip nog wat verder aan. Recentelijk heeft de S&P500 Index middels een forse rally de 5.000 puntengrens geslecht, waarbij ons Tactische Asset Allocatie model van overwogen aandelen terug naar neutraal is gegaan vanwege het euforische sentiment op de beurs. Dit was voor ons aanleiding deels winst te nemen en hiermee de overweging in aandelen te matigen. Hiertoe verkochten wij iShares Core S&P500 ETF en namen wij afscheid van de Thema Basket Schone Aarde.

Wij vermoeden echter dat de beursrally nog wat langer kan aanhouden. Mocht zich dit zo voltrekken, zullen wij stap voor stap de aandelenpositie verder afbouwen en ons defensiever positioneren.

Paul van Heekeren terug bij Optimix!

Met veel plezier kunnen wij u melden dat Paul van Heekeren, tot en met 2019 Managing Partner en Senior Relatiebeheerder bij ons kantoor, per 1 februari 2024 is toegetreden tot het bestuur van Stichting Optimix Beleggersgiro. Met de komst van Paul bestaat het bestuur uit drie leden: Dirk Stolp (voorzitter), Martin Pereboom en Paul van Heekeren.

Naar Maatwerk Vermogensbeheer overzicht