MAGA Rally

MAGA Rally

Het gros van de bedrijven in de Verenigde Staten en Europa heeft inmiddels de resultaten over het tweede kwartaal van dit jaar gepubliceerd. Wij zien een duidelijke tweedeling. In de Verenigde Staten overtreffen de bedrijven de winstverwachtingen van de goegemeente aan bedrijfsanalisten.

In Europa blijven de bedrijfswinsten in alle sectoren juist achter bij de verwachtingen. Per bedrijf wordt bijgehouden met hoeveel procent de behaalde winst positief dan wel negatief verrast. In onderstaande grafiek zijn die verrassingen vanaf het eerste kwartaal van 2017 te zien. De zwarte lijn geeft het rendementsverschil tussen de S&P 500 Index en de STOXX Europe 600 Index weer. In het lopende cijferseizoen heeft circa 60% van de bedrijven gerapporteerd. De Amerikaanse bedrijven doen het 5% beter dan verwacht, terwijl Europese bedrijven het 4% slechter doen dan verwacht. Het logische gevolg is dat de Amerikaanse beursgraadmeter het beter doet dan de Europese.

Grafiek: verschil in winstverrassingen en beursrendement (gemeten in EUR) tussen de VS en Europa

Verschil in winstverrassingen en beursrendement (gemeten in EUR tussen de VS en Europa

Bron: Bloomberg/Optimix

Waardoor wordt dit verschil veroorzaakt? Op Wall Street valt regelmatig het woord MAGA: Make America Great Again. De belastingverlaging van de regering Trump heeft de Amerikaanse bedrijfswinsten met 10% a 15% verhoogd. Ook de zwakkere dollar heeft voor een positieve impuls gezorgd. De Europese bedrijven ondervinden juist hinder van een zwakkere dollar. Zij zien hun overzee behaalde omzet omgerekend naar Euro’s dalen. Wij hebben relatief weinig belegd in de Verenigde Staten, hierdoor zijn wij het extra Amerikaanse rendement helaas misgelopen. Toch houden wij vast aan onze onderweging in de relatief dure (Amerikaanse) aandelen en geven wij de voorkeur aan een hoge cash-positie. Onze verwachting is dat de Amerikaanse economische groei getemperd zal worden. Waarom? Omdat, het belastingeffect afzwakt en de leenkosten voor Amerikaanse bedrijven hoger worden door de oplopende rentes in de VS. Het toenemende Amerikaanse begrotingstekort en een kleiner wordend verschil tussen de rentestanden in de VS en de rest van de wereld zullen de dollar verder verzwakken. Dat maakt beleggen in Amerikaanse aandelen voor ons ook minder aantrekkelijk.

Een andere kanttekening bij de opgelopen Amerikaanse beursindices is dat de stijging steeds minder breed gedragen wordt. Een kleiner wordend aantal bedrijven is verantwoordelijk voor de koersstijging van de S&P 500. Tot voor kort was FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) het acroniem voor dit groepje bedrijven met snel oplopende aandelenkoersen. Deze bedrijven domineren de technologiesector. Dat de groei in die sector niet met een perpetuum mobile vergeleken mag worden, wordt langzaam duidelijk. Het Facebookgebruik en daarmee samenhangend de advertentie-inkomsten groeien minder snel dan gedacht. De beurskoers van Facebook daalde daarop met 20%. Ook Netflix werd afgestraft met een forse koersdaling na tegenvallende groei in het aantal abonnees. Het kan snel gaan op Wall Street, FAANG wordt ingeruild voor MAGA, dat in dit geval staat voor: Microsoft, Amazon, Google, Apple. Deze vier bedrijven zijn nu de koplopers op de Amerikaanse beurs, maar voor hoe lang? Wij denken dat de groeiverwachtingen die de beurskoersen weerspiegelen veel te hoog gespannen zijn. In de Strategiebrief van augustus gaan wij hier verder op in. Wij zeggen dan ook geen MAGA, wat in goed Nederlands mijn aandelen groeien altijd betekent. Deze zomer kan wat ons betreft niet alleen de boeken in als zeer warm, maar ook als de zomer van de MAGA rally.

Naar marktontwikkelingen overzicht