Strategiebrief Augustus Duurzaam

“Niemand zou onze universiteiten moeten verlaten zonder te weten hoe weinig hij weet.”

Robbert Oppenheimer

Eind juli verhoogde zowel de Europese Centrale Bank (ECB) als de Federal Reserve haar beleidsrente. De ECB deed dat voor de negende keer en bracht haar depositotarief naar 3,75%. De Federal Reserve verhoogde alweer voor de elfde keer en bracht haar tarief naar een bandbreedte van 5,25%-5,50%, de hoogste stand in 22 jaar. Inmiddels zijn we gewend aan renteverhogingen, toch is het pas een jaar geleden dat de ECB haar eerste stap omhoog zette. De ECB verhoogde toen eind juli van -0,5% naar 0,0%. Het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van twee jaar was daar al op vooruitgelopen, zie Grafiek 1. Uitzoomen is goed voor het (beleggings)perspectief. In een jaar tijd is de rentewereld drastisch veranderd. Amerikaanse staatsleningen bieden momenteel een hoger aanvangsrendement dan Russische staatsleningen twee jaar geleden. Voor ons als actieve vermogensbeheerder bieden al deze verschuivingen interessante beleggingskansen. Toch zijn we ook op onze hoede. Al vaker hebben wij betoogd dat de effecten van monetair beleid na een jaar doorwerken in de economie. Op dat punt zijn we nu dus aanbeland. Is er voldoende gedaan om de inflatie af te remmen? Zijn beleggers zich voldoende bewust van de effecten die hogere kapitaalkosten hebben op bedrijfswinsten of zijn aandelenmarkten te ver op de rentemuziek vooruit gelopen? In het vervolg van deze Strategiebrief leest u hier meer over.

Positief sentiment

Dankzij de fikse koersstijgingen (zie Tabel 1) van de zogenaamde magnificent seven (27% gewicht in de S&P 500 Index) zijn het de Amerikaanse aandelenindices die dit jaar tot dusver het beste presteren.

De S&P 500 Index steeg voor de vijfde maand op rij, dat gebeurde voor het laatst in 2021. Pas sinds een maand delen ook de andere 493 aandelen in de befaamde index mee in de feestvreugde en niet alleen de zeven ondernemingen die profiteren van de ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie. Wij zijn van mening dat deze categorie aandelen te ver op de muziek vooruit is gelopen. Een kleine tegenvaller kan al tot behoorlijke koersdalingen leiden. Daarom zijn wij onderwogen belegd in dergelijke technologie aandelen. Afgelopen maand pakte dat goed uit en boekten de door ons beheerde portefeuilles een prima absoluut én relatief resultaat. De winstcijfers van de meeste beursgenoteerde ondernemingen komen goed door. Ook de winstmarges zijn stabiel. Onlangs lazen wij een interessant schrijven van Societe Generale met een verklaring waarom hogere rentekosten (nog) niet tot lagere winstmarges leiden voor de S&P 500 ondernemingen. Veel ondernemingen hebben geprofiteerd van de extreem lage rentestanden in 2020/2021 en veel geld geleend dat niet per se nodig is voor de bedrijfsvoering. Deze overtollige liquiditeiten worden nu op deposito gezet, waardoor deze ondernemingen juist baat hebben bij de gestegen rente. Naast de krappe arbeidsmarkt en goed gevulde zakken bij consumenten is dit een extra reden waarom de gevreesde (winst)recessie tot nu toe is uitgebleven. Is er dan helemaal geen vuiltje aan de lucht?

Van slag

De laatste tijd zijn er nogal wat grafieken voorbijgekomen van meteorologische instituten, waarop te zien was dat de afwijkingen van het langjarig gemiddelde deze zomer extreem zijn. Ongetwijfeld heeft u de nieuwsberichten over de bosbranden in Griekenland, de ‘hittepan’ in de Verenigde Staten en de hoge temperatuur van het zee- en oceaanwater meegekregen. Alleen de zomer in Nederland lijkt enigszins traditioneel de laatste weken. Niet alleen het klimaat lijkt de laatste tijd van slag, ook de beurs vertoont afwijkend gedrag. Een oude beurswijsheid – go away in May, but remember to be back in September – gaat deze zomer niet op. Meestal kabbelen aandelenkoersen gedurende de rustige zomermaanden rustig voort. In Grafiek 2 is te zien dat de beurs dit jaar sinds mei een hele anders koers voer. In deze grafiek hebben we het gemiddelde rendement op de aandelenindex MSCI World van 1999 tot en met 2022 weergegeven, gemeten in euro. De blauwe lijn toont het gemiddelde van de (cumulatieve) rendementen per handelsdag over de periode 1999-2022. De oranje lijn toont het rendementsverloop in 2023.Te zien is dat bovengenoemde beurswijsheid gemiddeld geldt en dat er dus ook vaak sprake is van een eindejaarsrallye, nog zo’n beurscliché. De afwijking dit jaar is (groten)deels toe te wijzen aan de magnificent seven, waarnaar onze blootstelling relatief beperkt is.

Het afwijkende seizoenspatroon is één van de redenen waarom wij het aandelengewicht in de door ons beheerde portefeuilles in juni verlaagden. Ook de effecten van het verkrappende monetaire beleid zullen in de tweede jaarhelft hun uitwerking op de economie en bedrijfswinsten kunnen hebben.

Met de huidige portefeuillesamenstelling voelen wij ons comfortabel. Als er in september, volgens de beurstraditie, interessante kansen ontstaan, zullen wij weer een deel van de veilig renderende obligaties in portefeuille inwisselen voor aandelenbeleggingen.

Ontwikkelingen Optimix Duurzaam

De opkomende markten worden al het hele jaar geplaagd door het tegenvallende herstel van de Chinese economie na het loslaten van de coronabeperkingen. China kampt niet met de hoge inflatie waar we in het westen mee te maken hebben. Sterker nog, in China ligt deflatie op de loer. Afgelopen maand repte de Chinese overheid over het stimuleren van de economische groei. Probleem hierbij is dat de vastgoedsector in zwaar weer zit en men wil voorkomen dat er opnieuw luchtbellen in de bouw worden geblazen. Dat er überhaupt over het stimuleren van de economie wordt gesproken, was voor beleggers genoeg om aandelen uit de opkomende markten net wat minder links te laten liggen dan tot nu toe dit jaar. Wij zijn overwogen belegd in aandelen uit de opkomende markten. Wij zijn van mening dat de langetermijnperspectieven voor de grondstoffensector in de opkomende markten aantrekkelijk zijn. Afgelopen maand boekten onze beleggingen in de opkomende markten dan ook mooie koerswinsten. iShares MSCI EM Socially Responsible steeg met 6,2% en Dimensional EM Sust. Equity Fund steeg met 4,8% in juli.

Naar Optimix Duurzaam overzicht