Strategiebrief Januari Duurzaam

“Once you bid farewell to discipline you say goodbye to success”

Alex Ferguson

Voor ons als vermogensbeheerders voelde een groot deel van 2023 aan als een voetbalwedstrijd, waarbij de uitgang al lonkte lang voordat het laatste fluitsignaal had geklonken. De score viel tegen en ook de sfeer was niet bepaald feestelijk te noemen. Als beleggers en als voetbalvolgers zijn we ons er echter (historisch) terdege van bewust dat geduld een schone zaak is. In de laatste twee maanden van het magere beleggingsjaar werden we getrakteerd op een heuse ‘eindejaarsrally’. Zo werden er uiteindelijk prachtige koersstijgingen geboekt op zowel aandelen als obligaties. Dankzij de uitstekende slotfase van het afgelopen jaar viel er toch een glaasje te heffen op de behaalde rendementen. Het vlaggenschip van onze portefeuillevloot, de Optimale Mix, sloot het jaar af op +9,6% (zie Grafiek 1) en liet daarmee de spaarrekening, die sinds afgelopen jaar ook weer meetelt, ver achter zich. In het vervolg van deze Strategiebrief staan we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen op de financiële markten vorig jaar en bij wat we dit jaar mogen verwachten.

Scorebord

In Tabel 1 zijn de eindresultaten op enkele vooraanstaande beleggingsgraadmeters te zien. Het is bijna een spiegelbeeld van de tabel die we een jaar geleden opmaakten. Toen stonden aandelen en obligaties op forse verliezen en was de olieprijs het lichtpuntje. De strubbelingen waar de Chinese economie gedurende het jaar mee kampte, zorgden voor een lagere vraag naar olie. Zelfs de spanningen in het Midden-Oosten boden geen tegenwicht. Tabel 1 laat zien dat de Amerikaanse S&P 500 Index het beste presteerde. Deze uitzonderlijk goede score is te danken aan de zogenaamde Magnificent Seven (zie o.a. Strategiebrief augustus). Deze zeven aandelen stegen gemiddeld met 72% afgelopen jaar en dat tikt aan. De informatietechnologiesector, waartoe de meeste van deze zeven aandelen behoren, beslaat inmiddels 27% van de S&P 500 Index! Wij waren het grootste deel van het jaar overwogen belegd in aandelen, een goede keuze. Desalniettemin kostte het feit dat we onderwogen belegd waren in de Verenigde Staten ons wel relatief rendement.

Niet van invloed op uw portefeuillerendement en evenmin afgebeeld in de tabel, maar wel leuk voor bij de nieuwjaarsborrel: welke aandelenmarkt rendeerde het meeste in 2023? Het antwoord is tweeledig. In lokale valuta presteerde de MOEX Index in Moskou met +53,8% het beste, maar in euro bleef daar ‘slechts’ +23,5% van over. In euro gemeten was de ASE Index in Athene de winnaar van het jaar: +43,7%.

Het grootste deel van de rendementen op aandelen en obligaties kwam dus in de laatste twee maanden van het jaar tot stand. Een dalende kapitaalmarktrente was de impuls die de financiële markten nodig hadden.

Scheidsrechter

In Grafiek 2 is het verloop van onze nationale aandelengraadmeter, de AEX Index, te zien. Ook is de ontwikkeling van de rente op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar afgebeeld. Vanaf de zomer liep de kapitaalmarktrente op, hierdoor kwamen aandelenkoersen onder druk te staan. De inflatie bleef hardnekkig hoog en centrale bankiers volhardden dan ook hun verkrappend monetair beleid. Als scheidsrechters van de financiële markten, hielden zij het spel kort.

Grafiek 2: ontwikkeling van aandelenkoersen en kapitaalmarktrente in 2023

In het najaar kwam daar echter verandering in. De inflatiecijfers over oktober en november vielen lager uit dan verwacht en de inflatie zette haar dalende trend door, zie Grafiek 3. Dit leidde tot nieuwe inzichten bij de centrale bankiers die hierna aangaven dat zij voor 2024 nu renteverlagingen in het verschiet zagen. Hierop brak euforie uit op de financiële markten en begonnen beleggers meerdere renteverlagingen door zowel de Federal Reserve als de ECB in 2024 in te prijzen. Uit Grafiek 2 is af te lezen dat de kapitaalmarktrente fors daalde en aandelenkoersen een eindejaarsprint trokken.

Terugfluiten

Wordt de doelinflatie van 2% (oranje lijn in grafiek 3) bereikt in 2024 en is dat voor centrale banken voldoende om de rente te verlagen? Wij zijn van mening dat beleggers iets te vroeg juichten. Weliswaar lijkt de inflatie onder controle, toch zijn er naar onze mening meer opwaartse dan neerwaartse risico’s. Zo kwam het meest recente inflatiecijfer in de eurozone al weer iets hoger uit (+2,9%). Wij verwachten dan ook dat centrale bankiers tijdens hun persmomenten de komende tijd de euforie rondom renteverlagingen wat zullen temperen en de financiële markten deels terugfluiten.

Helaas, zullen we ook in het nieuwe jaar opgeschrikt blijven worden door oorlogsgeweld. De geopolitieke spanningen leiden tot hogere prijzen voor internationaal containervervoer, ook energieprijzen zijn hieraan onderhevig.

Tevens zorgen verkiezingen vaak voor een gulle hand van de zittende machthebber, dit kan prijsopdrijvend werken. Er staan dit jaar nogal wat verkiezingen op de rol in 2024. Deutsche Bank berekende dat 46% van de wereldbevolking dit jaar mag stemmen. De meeste aandacht zal uitgaan naar de Verenigde Staten, maar ook in Taiwan, Mexico, India, Zuid-Afrika, Rusland en Turkije gaan de stemlokalen open. In juni staan de Europese verkiezingen op de agenda.

Tot slot draait de grootste economie van de wereld nog steeds goed door en blijft de arbeidsmarkt sterk, waardoor de Federal Reserve onzes inziens geen noodzaak zal hebben om de rente te verlagen. Het goede nieuws is wel dat op het moment dat er economische groeivertraging optreedt, het huidige inflatieniveau iets meer lucht voor renteverlagingen biedt.

Vooralsnog zijn wij redelijk optimistisch over de groeivooruitzichten voor beursgenoteerde ondernemingen. Er wordt een gezonde winstgroei (10% voor de wereldaandelenindex) verwacht en waarderingen zijn, zeker in Europa en de opkomende markten, niet hoog.

Portefeuille-accenten

Binnen het aandelenstuk hebben wij accenten op enkele lange termijn beleggingsthema’s, zoals grondstoffen, duurzame energie, small caps en opkomende markten.

De reeds aangekondigde overheidsinvesteringen op het gebied van verduurzaming zullen de komende jaren uitgegeven worden. Een belangrijke sector die zal profiteren van de verduurzamings-investeringen is die van de grondstoffenproducenten. Voor de productie van windmolens, elektrische auto’s en investeringen in het elektriciteitsnetwerk is veel koper nodig. Daarom hebben wij een overweging in grondstofaandelen.

Wij blijven tevens beleggingskansen zien in opkomende markten, vooral in landen buiten China. We zien een hoge structurele groei in Zuidoost-Azië. Landen als Mexico, India en Vietnam nemen het stokje over van China als fabriek van de wereld. Landen in Zuid-Amerika, in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika zijn belangrijke producenten van grondstoffen. Lange termijn groei en waardering zijn aantrekkelijk voor opkomende markten.

Een grote verandering ten opzichte van twee jaar geleden is de grotere rol voor obligaties binnen de portefeuille. Begin 2023 hebben wij alle hedge fund posities in portefeuille verkocht en deze herbelegd in de obligatiemarkten. Zowel euro staatsobligaties als bedrijfsobligaties hebben weer een belangrijke rol binnen een goed gespreide beleggingsportefeuille.

Ook dit jaar biedt het wereldtoneel weer voldoende ontwikkelingen op financieel, economisch, politiek, sociaal en ecologisch vlak om in de gaten te houden en u verslag over uit te brengen. Daarbij zullen wij, zoals u van ons gewend bent, inspelen op de actualiteiten en zoals een actieve belegger betaamt, uw portefeuille aanpassen als de omstandigheden daarom vragen.

Ontwikkelingen Optimix Duurzaam

De eindejaarsrally zette in december volop door. De communicatie na de bijeenkomst van de Amerikaanse centrale bank, Federal Reserve, leidde tot vreugde op de financiële markten. Wellicht liggen er in 2024 drie renteverlagingen van 0,25% in het verschiet, beleggers begonnen zelfs een verlaging al in maart in te prijzen.

Wereldwijd stegen aandelenmarkten met 3,5% en een mandje Nederlandse staatsobligaties kon 4,1% bijschrijven. Hierdoor ronkte de rendementsmotor van een gebalanceerde portefeuille op alle cilinders.

Naar onze mening is rekenen op een renteverlaging in maart te voorbarig, het zou ons daarom niet verbazen als het enthousiasme wat overdreven lijkt. Op de middellange termijn zijn we echter constructief op zowel de aandelen- als obligatiebeleggingen in portefeuille.

Nieuwe versie Optimix mobiele app

Om u als klant goed en veilig mobiel inzicht te blijven geven in uw portefeuille, lanceren wij binnenkort onze vernieuwde Optimix mobiele app voor iOS en Android. Deze nieuwe versie heeft een frisse uitstraling en voldoet aan de laatste veiligheidseisen en nieuwste Europese normen rond toegankelijkheid. We hebben ervoor gekozen om de functionaliteiten gelijk te houden aan de huidige versie van de app. Binnenkort zullen wij u hierover nader informeren via e-mail, onze website en uw relatiebeheerder.

Naar Optimix Duurzaam overzicht