Strategiebrief September Duurzaam

"Als je continu aan het overleven bent en niet toekomt aan nadenken over de toekomst, overleef je juist niet"

Jan Rotmans

De jaarlijkse hoogmis voor centrale bankiers in Jackson Hole zorgde voor weinig vuurwerk afgelopen maand. De inflatie daalt, maar blijft te hoog, aldus Federal Reserve voorzitter Jerome Powell. ECB beleidsmakers uitten zich in vergelijkbare bewoordingen. De rente zal voorlopig niet verlaagd worden. Omdat we het in deze Strategiebrief nu een keer niet over inflatie, de krappe arbeidsmarkt en oplopende rentes willen hebben, staan we deze maand stil bij China. Deze tweede economie van de wereld lijkt qua actuele ontwikkeling momenteel wel het spiegelbeeld van de Verenigde Staten en de eurozone. Deflatie, oplopende werkloosheid, dalende rentestanden en aanhoudende problemen in de vastgoedsector beheersen daar het nieuws en de agenda’s van beleidsmakers. In Grafiek 1 is de jaar-op-jaar gemeten geldontwaarding weergegeven, geen inflatie maar een deflatie van minus 0,3%. Kortom, de stemming in China is niet om over naar huis te schrijven. Veel beleggers stapten uit Chinese aandelen in augustus. De Chinese beursgraadmeter CSI 300 daalde afgelopen maand met 6,3% en staat dit jaar op -8%. De misère in China zorgde voor een bedrukte maand op de financiële markten. Wereldwijd daalden aandelen licht, obligaties stegen daarentegen nauwelijks. Het zal u niet verbazen dat ook de door ons beheerde portefeuilles een stapje terugdeden. In het vervolg van deze Strategiebrief staan we uitgebreider stil bij de laatste ontwikkelingen in China en onze kijk daarop.

Wat is er aan de hand in China?

Jarenlang dreef de Chinese economische groei op investeringen in de vastgoedsector. Krediet was ruimschoots beschikbaar en de huizenprijzen stegen. Inmiddels zijn woningen, (in de grote steden in China) onbetaalbaar voor veel (jonge) mensen. Dit is één van de redenen waarom de geboortegraad in China (1,09 kinderen per vrouw) tot de laagste ter wereld behoort (na Zuid-Korea, Singapore en Taiwan). Zorgt het opgebouwde overschot aan woningen nu dan niet voor prijsdalingen? Nee, de Chinese overheid heeft prijsdalingen gelimiteerd met als gevolg dat het aantal transacties is ingestort. Vastgoedontwikkelaars kunnen niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen en staan op omvallen. De woningmarkt zit dus op slot en Chinese particulieren en banken nemen (nog) geen verlies. Chinezen potten in deze omstandigheden liever geld op dan dat ze het uitgeven, ook is er weinig enthousiasme tot geld lenen. Dit is typisch voor de zogenaamde ‘balansrecessie’ waarin China zich momenteel bevindt. Het consumentenvertrouwen is laag, waardoor het loslaten van de coronamaatregelen, anders dan in de westerse wereld, niet tot uitbundige consumptie leidde.

Is monetaire en fiscale stimulering de oplossing?

Na de kredietcrisis in 2009 ging China over tot grootschalige monetaire stimulering van de economie. In Grafiek 1 is te zien dat de inflatie toen opliep. Met een deflatie van -0,3% heeft de Chinese overheid momenteel ook de ruimte om te stimuleren. Toch zijn de monetaire stimuleringsmaatregelen tot nu toe beperkt. Zo zijn de (valuta)reserves, die banken bij de centrale bank aan dienen te houden verlaagd, maar extra krediet lijkt nu niet de oplossing. Er is simpelweg minder vraag naar krediet. In Grafiek 2 is te zien dat de geldhoeveelheid in China snel is toegenomen na de kredietcrisis van 2009, maar recent stagneert. Opvallend is de stijging van de geldhoeveelheid in China in verhouding tot de Verenigde Staten en de eurozone.

Op fiscaal vlak zijn de stimuleringsmaatregelen tot nu toe bescheiden. De Chinese overheid maakte de fiscale aftrek van kosten voor kinderopvang en onderwijs aantrekkelijker, maar naar onze mening is dit niet voldoende om de consument en de economie uit het slop te trekken. Onlangs lazen we in de Financial Times dat ingewijden van president Xi zeggen dat hij wars is van het westerse consumentisme en daarom niet zal overgaan tot uitbundige fiscale stimuleringsmaatregelen (denk aan onze energietoeslag en de coronasteunmaatregelen). Liever ziet hij investeringen om China op industrieel en technologisch vlak onafhankelijker van de Verenigde Staten en Europa te maken. Zo lanceerde telefoonproducent Huawei een nieuwe telefoon met een geavanceerde 7-nanometer chip geproduceerd door chipproducent SMIC, wat aangeeft dat China mogelijk ook zonder Amerikaanse technologie toe kan.

Wat merken wij van de Chinese groeivertraging?

Hand in hand met de groei van de geldhoeveelheid in China en de (krediet gedreven) economische expansie nam de export vanuit de eurozone naar China toe. Met name Duitsland zag de export naar China fors groeien. Grafiek 3 toont de Duitse export naar China. Van die export bestaat overigens 16% uit auto’s.

Vroeger werd gezegd dat als Duitsland niest Nederland verkouden is, een metafoor voor de economische verwevenheid. Inmiddels is de Nederlandse economie veel meer een diensteneconomie geworden dan de Duitse. De onderlinge verbondenheid is niet weg, maar nu geldt meer dat als Duitsland niest, Nederland mee niest. Door de enorme toename in de handel tussen Duitsland en China, geldt nu eerder dat Duitsland verkouden is als China niest. De problemen in de Chinese economie zullen voor minder orders voor de Duitse/Europese industrie zorgen en zo de economische groei in de eurozone wel degelijk afremmen. Ook zal als gevolg van de Chinese groeivertraging de vraag naar grondstoffen en bouwmaterialen afnemen, met de nodige prijsdruk tot gevolg. De Chinese groeivertraging zal dus ook buiten de landsgrenzen voelbaar zijn de komende tijd.

Wat betekent dit alles voor beleggers?

De tegenvallende Chinese economische ontwikkelingen worden als gebruikelijk breed uitgemeten in de (Westerse) media. Het tijdschrift The Economist wist met twee covers op rij te berichten over de Chinese ‘implosie’. De berichten in de media, alsmede een terughoudende positionering onder beleggers zijn een goede indicator van een zeer negatief sentiment over China.

Sentiment is een belangrijke inputvariabele in ons beleggingsproces. In het verleden hebben wij vaker geschreven dat een extreem negatief sentiment veelal een voedingsbodem is voor aantrekkelijke toekomstige rendementen. Met de daling van ruim 30% voor wereldwijde aandelenmarkten in maart 2020 was het sentiment zeer somber. Aandelenmarkten verdubbelden de anderhalf jaar erna. Eind oktober vorig jaar zorgde het teleurstellende Chinese coronabeleid voor extreem pessimisme onder beleggers in Chinese aandelen. China werd als niet-belegbaar betiteld door Westerse media. De Chinese beurs steeg 60% de drie maanden erna.

Wij hebben geen glazen bol met betrekking tot de economische vooruitzichten van China, maar wij weten wel dat met het slechte sentiment zoals dat er nu heerst, in combinatie met aantrekkelijke waarderingen, wij als beleggers toch beleggingskansen zien in opkomende markten en China. Wij blijven daarom vasthouden aan onze huidige beleggingen in opkomende markten. Wij volgen de ontwikkelingen in China op de voet en zullen de door ons beheerde portefeuilles bijsturen waar nodig.

De lange termijn beleggingscasus voor opkomende markten staat in onze ogen nog steeds. Wij zien nog steeds een hoge structurele groei, met name in Zuidoost-Azië. Daarnaast zijn landen in Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika belangrijke producenten van grondstoffen. De uitbreiding van de BRICS-groep met grondstoffen-producerende landen is een duidelijk teken van de toenemende handel tussen landen in opkomende markten en het verminderen van de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar. Landen zoals Mexico, India en Vietnam nemen het stokje over van China als fabriek van de wereld en ontwikkelen zich als belangrijke exporterende landen. Bovendien is de waardering van opkomende markten als groep laag, zowel historisch gezien als in relatie tot ontwikkelde markten.

Ontwikkelingen Optimix Duurzaam

De meeste beleggingen noteerden minnen in de afgelopen maand. De prijs voor platina daarentegen steeg wel. Wij hebben platina in portefeuille om twee redenen. Ten eerste speelt dit edelmetaal een rol bij de opwekking van groene waterstof. Er staan grootschalige (overheids)investeringen op stapel voor groene waterstofprojecten. Ten tweede heeft platina een lage correlatie met de aandelenmarkt. Die diversifiërende kwaliteit werd afgelopen maand bewezen. Aandelenmarkten daalden wereldwijd, maar de belegging in platina in uw portefeuille, iShares Physical Platinum, steeg met 2,9%.

Naar Optimix Duurzaam overzicht