Sieraad in portefeuille

Sieraad in portefeuille

Lokale coronabrandhaarden in Europa maken duidelijk dat de angst voor een tweede coronagolf in het najaar niet uit de lucht is. Grootschalige bijeenkomsten zullen voorlopig geen doorgang kunnen vinden. Ook huwelijken worden uitgesteld. Trouwringverkopers zullen hopen dat van uitstel geen afstel komt. Ook over de aanschaf van juwelen die niet aan trouw(feesten) gebonden zijn, zal in deze onzekere economische tijden wel twee keer worden nagedacht. De vraag naar juwelen speelt slechts een beperkte rol in de prijsvorming van edelmetalen. Beleggers zien goud en zilver als een belegging die bescherming biedt in onzekere tijden. Daardoor floreren de prijzen van deze edelmetalen juist nu.

e goudprijs ging onlangs door de grens van 2000 dollar per troy ounce (31,1 gram) en bereikte een recordstand van 2075 dollar. Er is een aantal argumenten voor de stijging van de goudprijs. De lage kapitaalmarktrente is de belangrijkste. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, had voor het uitbreken van de coronacrisis meer speelruimte dan de Europese centrale bank (ECB) om haar beleidsrente te verlagen. In Europa leven we al langer met negatieve rentestanden, in de Verenigde Staten zijn ze nu ook dicht bij het nulpunt aanbeland. Het nadeel dat goud geen coupon/dividend uitkeert, vervalt als het rendement op obligaties negatief dan wel nihil is. Ondertussen stijgen de inflatieverwachtingen, nadat deze in maart fors daalden, gestaag. Dit betekent dat de reële rente daalt. De reële rente is de nominale rente (die dus door centrale banken kunstmatig laag wordt gehouden) minus de inflatie. Wij verwachten dat de reële rente verder zal dalen, omdat de vooraanstaande centrale banken duidelijk hebben gemaakt dat zij de rente voorlopig laag houden, terwijl het expansieve monetaire en fiscale beleid, dat wereldwijd in de mode is, bij een aantrekkende economische groei tot hogere inflatieverwachtingen kan leiden.

Over het algemeen profiteren goud en zilver ook van een zwakkere Amerikaanse dollar. Na de renteverlaging van de Federal Reserve is het (reële) renteverschil tussen de Verenigde Staten en Europa afgenomen, dit komt de euro ten goede en verzwakt de dollar. Voorts zal het begrotingstekort van de federale overheid in de Verenigde Staten hoger uitvallen dan dat van de meeste Europese landen en is het monetair beleid van de Federal Reserve momenteel ruimer dan dat van de ECB. Ook de onzekerheid rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen kan voor verdere druk op de dollar zorgen.

Wij zien daarom verder opwaarts potentieel voor zowel de goud als de zilverprijs. Wij hebben al langer een goudpositie in de meeste van de door ons beheerde portefeuilles. Met recht kunnen we spreken van een sieraad in de portefeuille; het rendement dit jaar bedraagt +17%. Onlangs is ook een belegging in zilver toegevoegd aan onze gebalanceerde en offensieve beheermandaten. Zilver is recent begonnen aan een inhaalslag ten opzichte van goud. Dit is duidelijk te zien in onderstaande grafiek, waarin de verhouding tussen de goud- en zilverprijs is afgebeeld. Wij verwachten dat de lage kapitaalmarktrente, oplopende inflatieverwachtingen en geopolitieke onzekerheid een vruchtbare voedingsbodem vormen voor verdere stijging van de goud- en zilverprijs.

Naar marktontwikkelingen overzicht