Strategiebrief September

D0250cd37d26b95295ca59aca8fd5d60

“Je bent arm als je niet tevreden bent”

- Japans gezegde

Het mooie beursherstel dat de zomer zo kenmerkte, werd eind augustus abrupt een halt toegeroepen. Tijdens het jaarlijkse feestje van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole spraken diverse centrale bankbestuurders zich vastberaden uit de inflatie te temmen. Het laatste inflatiecijfer voor de eurozone kwam ondertussen uit op 9,1% (Grafiek 1), dus er is werk aan de winkel! De communicatie van bestuurders van vooraanstaande centrale banken als de Federal Reserve en ECB is van groot belang voor het sentiment op de financiële markten en de richting waarin aandelen en obligaties bewegen. In hun commentaren werd tevens gemeld dat een hogere rente de economische groei en werkgelegenheid kan schaden, maar dat dat voor lief wordt genomen om de geldontwaarding terug te dringen. Zo werden de beurzen vakkundig in het rood gepraat door de dames en heren centrale bankiers. Wij hebben in de afgelopen maand enkele wijzigingen binnen het aandelenstuk van uw portefeuille aangebracht, waarmee we inspelen op de door ons verwachte ontwikkelingen. Per saldo verlaagden wij de aandelenweging met 2% en verschoven we het regio en sectoraccent. Net nu de zomer zijn langste tijd gehad heeft, vergroten wij ons belang in het land van de rijzende zon. In Japan ziet de centrale bank zich namelijk niet genoopt de inflatie te bestrijden, met 2,6% is deze ver verwijderd van de hoge uitslagen in de Verenigde Staten en Europa, zie Grafiek 1. In het vervolg van deze Strategiebrief leest u meer over onze verwachtingen en over de keuze voor Japanse aandelen.


Vreemde eend in de bijt

Bij monde van bestuurslid Junko Nakagawa maakte de Bank of Japan onlangs bekend dat het monetaire beleid de komende tijd ultra-soepel zal blijven. De monetaire toon uit het Verre Oosten contrasteert nogal met die in veel andere landen. In tegenstelling tot de Verenigde Staten en Europa loopt de inflatie in Japan (nog) niet de spuigaten uit. De energiecrisis speelt Europa meer parten dan Japan en ook de woonlasten stijgen er minder snel dan in Europa en de Verenigde Staten. Bovendien subsidieert de Japanse overheid naar schatting 50% van de goederen en diensten die in de consumenten prijsindex zijn opgenomen. Sinds 1990 zijn de overheidssubsidies in Japan verviervoudigd! Na het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel eind jaren tachtig is de rol van de overheid fors toegenomen. Diezelfde overheid leent dan ook al jaren tegen zeer lage rentetarieven. Ook dit jaar komt de rente in Japan nauwelijks van haar plaats. De Bank of Japan heeft haar beleidsrente niet verhoogd en gaat stug door met het opkopen van staatsobligaties. Toch heeft het soepele monetaire beleid in Japan wel degelijk een prijs. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, loopt voor op de ECB als het gaat om renteverhogingen en balans afbouw. Dat zien we terug in de waardedaling van 12% van de euro ten opzichte van de dollar. De Japanse valuta werd echter nog minder waard ten opzichte van de dollar, zo’n 20%. Ten opzichte van de euro verzwakte de yen dan ook met circa 8%. Zie Grafiek 2 voor de uiteenlopende wisselkoersuitslagen dit jaar. De koopkracht van Japanners in het internationale speelveld neemt dus af. Keerzijde is echter dat exporteurs profiteren van de zwakke munt. Japan kent nogal wat ondernemingen die hoogwaardige producten exporteren, denk bijvoorbeeld aan Hitachi, Komatsu en autofabrikanten als Toyota en Honda.

Wij verwachten dat de inflatiecijfers in de Eurozone en de Verenigde Staten de komende maanden iets lager zullen uitvallen dan de hoge scores die we nu zien. Dit geeft centrale bankiers de ruimte om hun toon wat te matigen. Dat zou ook wat lucht aan de yen kunnen geven. Daarnaast zal de winst van de grote Japanse exporteurs de komende tijd toenemen. Voorts heeft Japan weinig hinder van de oorlogsdreiging en energiecrisis die Europa een kille winter zullen bezorgen. Op basis van bovenstaande lijkt het ons aannemelijk dat Japanse aandelen de komende maanden bovengemiddeld zullen renderen.

Japanse zorg

Het is niet louter rozengeur en maneschijn als het gaat om beleggen in het land van de rijzende zon. De Japanse bevolking vergrijst in hoog tempo. In Grafiek 3 is een prognose van de bevolkingsomvang te zien. De factor arbeid is belangrijk voor de economische groei, dus dit is weinig hoopgevend. De enorme staatsschuld zal uitgedrukt als percentage van de omvang van de economie alleen maar toenemen, terwijl er steeds minder Japanners zijn. Naast soepel monetair beleid, kan de Japanse overheid wellicht ook eens nadenken over een soepeler immigratiebeleid? Zo niet, dan zullen de resterende Japanners wellicht ooit hogere looneisen stellen, waardoor de inflatie toch de pan uit kan rijzen… en de staatsschuld wellicht weg geinfleerd kan worden…. Wij beschouwen onze Japanse aandelenuitbreiding dan ook als een tactische zet en niet als lange termijn thema.


Lange termijn thema’s

Naast de aankoop van Japanse aandelen, kochten wij in de afgelopen maand per saldo ook aandelen van ondernemingen die zich bezighouden met verduurzaming en van ondernemingen uit de grondstoffensector. De keuze voor duurzame aandelen is tweeërlei. Enerzijds is de noodzaak tot verduurzaming hoog. De weersextremen nemen wereldwijd toe met mislukte oogsten en onleefbare omstandigheden tot gevolg. In Europa is de urgentie tot ontkoppeling van Russische energiebronnen hoog. Het investeringspakket van de regering Biden, dat afgelopen maand werd geratificeerd, zal voor forse investeringen in de duurzame hoek zorgen. Anderzijds zijn duurzame aandelen gevoelig voor de ontwikkeling van de kapitaalmarktrente. Een iets minder assertieve houding van de Federal Reserve en ECB, zoals wij verwachten de komende maanden, zou een extra en tevens welkome steun in de rug voor deze categorie aandelen zijn. Voor de verduurzaming zijn veel grondstoffen nodig, daarom gaat beleggen in de grondstoffensector naar onze mening hand in hand met beleggen in fabrikanten van duurzame (energie) oplossingen. De aankopen werden gefinancierd door het belang in Europese aandelen terug te brengen. De energiecrisis raakt Europa het hardst, waardoor het recessierisico hier hoger is dan in andere regio’s.

Zowel de maatschappij als de beleggingswereld zal de komende maanden volop in beweging blijven. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en passen uw portefeuille aan waar wij dat nuttig en nodig achten. Op 21 september aanstaande praten wij u tijdens het webinar Optimix Talks graag bij! Zie hier de link om u aan te melden.

Naar marktontwikkelingen overzicht