Uit de startblokken

Uit de startblokken

De barre beursdagen aan het einde van 2018 zorgden voor een fikse kater. Beurskoersen waren te ver op de muziek vooruit gelopen en corrigeerden. Eind december schreven we dat na forse correcties vaak een herstel volgt. Ook ditmaal heeft het tot nu toe zo uitgepakt. De koersdalingen bleken overtrokken en de beurzen zijn wereldwijd in herstelmodus sinds het begin van het jaar.

De Amerikaanse S&P 500 Index beleeft met een plus van 6,5% de beste jaarstart sinds 1987. Met een stijging van 4,6% in de eerste drie weken maakt de AEX Index haar beste jaarstart sinds 2004 door. Hoe de AEX Index sinds 1984 uit de startblokken schoot kunt u in de grafiek hieronder zien. Dat in januari behaalde rendementen niets garanderen voor de rest van het jaar moge duidelijk zijn.

Wat is er veranderd in een maand tijd? De belangrijkste verandering is de toon van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. De Federal Reserve is geschrokken van de onrust op de financiële markten. Hierdoor zal ze niet, net zoals in 2018, met vier renteverhogingen komen. In plaats daarvan heeft de Federal Reserve uitgesproken geduldig af te wachten hoe de economie zich ontwikkelt en daar haar monetair beleid op aan te passen. We kunnen dus zeggen dat het monetair beleid van de Federal Reserve van proactief naar reactief opschuift. Dat er minder of misschien wel geen renteverhogingen doorgevoerd zullen worden zorgt er voor dat (her)financieringslasten minder snel stijgen en dat is in het algemeen goed nieuws voor ondernemingen en aandelenmarkten.

Tegelijkertijd is er op politiek en bedrijfseconomisch vlak eigenlijk niet zoveel gewijzigd sinds 1 januari. Concreet nieuws over een akkoord tussen China en Amerika op het vlak van de handel is er niet. Het theater in het Britse Lagerhuis is enerzijds vermakelijk en anderzijds tenenkrommend. Echter, dichter bij een oplossing voor dit belangrijke vraagstuk zijn ze daar nog niet gekomen. De Amerikaanse overheid ligt nog steeds deels plat door de shutdown. De resultaten van de ondernemingen die tot nu toe over het vierde kwartaal gerapporteerd hebben voldoen aan de verwachtingen. Kanttekening hierbij is dat de winstverwachtingen van beursgenoteerde ondernemingen voor het jaar dat voor ons ligt naar beneden worden aangepast.

Al met al dragen de mildere Federal Reserve en het doorgeslagen pessimisme van het jaareinde op korte termijn bij aan het optimisme. Ook een handelsakkoord tussen China en Amerika en vorderingen in het vastgelopen Brexit-proces kunnen voor positieve koersimpulsen blijven zorgen. Diezelfde kwesties kunnen net zo goed voor een tegenwind op financiële markten zorgen. Ook de minder rooskleurige winstvooruitzichten kunnen het positieve sentiment snel doen omslaan. Een licht onderwogen positie in aandelen past wat ons betreft het beste bij deze marktomstandigheden.

Naar marktontwikkelingen overzicht