Klachtenprocedure Optimix

Optimix neemt klachten van haar klanten bijzonder serieus. Door een klacht kan bijvoorbeeld een niet goed functionerend bedrijfsproces aan het licht komen. Daardoor kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbeteren.

Klachten kunt u schriftelijk of via het e-mailadres directie@optimix.nl aan de directie van Optimix kenbaar maken.

Uw klacht wordt door ons in behandeling genomen

Het beleid van Optimix omtrent klachten is om deze zo snel en efficiënt mogelijk te behandelen. Wij streven ernaar om binnen twee weken tot een oplossing naar tevredenheid te komen.

Ontevreden met de beslissing van Optimix?

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien u de klachtenprocedure doorlopen heeft en u nog steeds ontevreden bent over onze beslissing, dan kunt u het geschil binnen drie maanden nadat u onze beslissing heeft ontvangen voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Het KiFiD is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten. Informatie over de procedure en voorwaarden van het KiFiD kunt u lezen op www.kifd.nl. U kunt uw klacht online indienen of sturen naar:

KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Ziet uw klacht op de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In alle gevallen kunt u uw klacht ook voorleggen aan de burgerlijke rechter.