MIFID II

Op 3 januari 2018 is in Nederland nieuwe Europese wet- en regelgeving van kracht geworden; MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive). MiFID II is een herziening van de in 2007 ingevoerde MiFID I. MiFID II beoogt de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken en de bescherming van beleggers verder te vergroten.

Op deze pagina vindt u ons aangepaste beleid inzake:

Hier treft u een lijst van plaatsen van uitvoering en brokers.