Onno Steenbeek

Commissaris

prof. dr. O.W. Steenbeek is lid van de raad van commissarissen van Optimix Investment Funds NV. Onno Steenbeek is daarnaast als directeur ALM verbonden aan APG. Ook is hij als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Onno Steenbeek
Peter Kok

Peter Kok

Commissaris

Sandra Smits

Sandra Smits

Commissaris

Hans Janssen Daalen

Hans Janssen Daalen

Commissaris