Vermogensbeheer

Maatwerk vermogensbeheer volgens Optimix

Beleggen is een persoonlijke keuze. Geen doel op zich, maar juist een middel om uw vermogen te laten werken voor uw doelen. Dit vereist nu meer dan ooit een alerte, slagvaardige aanpak.

We leven in een tijdperk van ongekende innovatie en ontwikkeling. De financiële markten zijn continu in beweging. Deze dynamiek biedt uitzonderlijke kansen om uw financiële doelstellingen te bereiken, zeker als u kunt rekenen op betrokken specialisten.

Optimix begrijpt als geen ander hoe persoonlijk uw beleggingsdoelen zijn. Wat u wilt bereiken is dan ook altijd ons belangrijkste vertrekpunt. Wij luisteren naar uw wensen en stemmen onze service volledig af op wat u voor ogen heeft. Dankzij ons scherpe oog voor risico en groei blijven uw vermogen en financiële doelen optimaal op elkaar afgestemd.

Bij het selecteren van de beleggingen houden wij rekening met duurzaamheidsrisico’s. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, beleggen wij niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, strijdig handelt met de UN Global Compact Principles dan zal deze belegging worden verkocht.

Aangezien wij ook in andere beleggingsinstellingen beleggen, wordt bij de analyse van deze producten rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Bij het gebruik van passieve indirecte beleggingen leggen wij de nadruk op beleggingen in op duurzaamheid gerichte indexderivaten en indexproducten.

Wij zijn van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico’s lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden.

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft Optimix er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten door te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De kenmerken die wij als beheerder willen promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Om in de praktijk uitwerking te kunnen geven aan dit uitsluitingsprincipe maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus (bijvoorbeeld Sustainalytics).

Beleggingen kunnen een negatief effect hebben op duurzaamheidsfactoren . Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op klimaatverandering of de eerbiediging van arbeidsrechten. Optimix is voornemens om rekening te houden met negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. In ons Verantwoord Beleggingsbeleid gaan wij in op het identificeren en prioriteren van de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te onderstrepen, heeft Optimix de UN Principles for Responsible Investment ondertekend.

Het Verantwoord Beleggingsbeleid van Optimix is verwoord in onderstaand document:
Verantwoord Beleggingsbeleid Optimix Vermogensbeheer

Wilt u meer weten over onze visie op beleggen? Wij delen onze overtuigingen graag met u.

Nader kennismaken met Optimix