entry.masthead.one()

Maatwerk vermogensbeheer volgens Optimix

Beleggen is een persoonlijke keuze. Geen doel op zich, maar juist een middel om uw vermogen te laten werken voor uw doelen. Dit vereist nu meer dan ooit een alerte, slagvaardige aanpak.

We leven in een tijdperk van ongekende innovatie en ontwikkeling. De financiële markten zijn continu in beweging. Deze dynamiek biedt uitzonderlijke kansen om uw financiële doelstellingen te bereiken, zeker als u kunt rekenen op betrokken specialisten.

Optimix begrijpt als geen ander hoe persoonlijk uw beleggingsdoelen zijn. Wat u wilt bereiken is dan ook altijd ons belangrijkste vertrekpunt. Wij luisteren naar uw wensen en stemmen onze service volledig af op wat u voor ogen heeft. Dankzij ons scherpe oog voor risico en groei blijven uw vermogen en financiële doelen optimaal op elkaar afgestemd.

Verantwoord beleggen

Bij het beheren van uw portefeuille houden wij rekening met uw duurzaamheidsvoorkeuren. Bij het selecteren van de beleggingen hebben wij aandacht voor duurzaamheidsrisico’s. Optimix streeft ernaar ecologische en sociale kenmerken te bevorderen door beleggingen te mijden die zijn blootgesteld aan controversiële activiteiten. Wij sluiten beleggingen uit die criteria op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en anti-corruptie niet respecteren. Optimix houdt rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. Aangezien wij ook in andere beleggingsinstellingen beleggen, worden duurzaamheidsaspecten ook in acht genomen bij de analyse van deze producten.

Meer informatie over hoe wij omgaan met verantwoord beleggen vindt u in ons Verantwoord Beleggingsbeleid.

In onderstaande SFDR templates zetten wij uiteen op welke wijze onze vermogensbeheer-strategieën invulling geven aan het bevorderen van ecologische en sociale kenmerken, rekening houden met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren, de EU-taxonomie, goede bestuurspraktijken en in hoeverre er belegd kan worden in duurzame beleggingen:

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te onderstrepen, hebben wij de UN Principles for Responsible Investment ondertekend en onderschrijven wij de UN Global Compact Principles.

UN Global Compact UN PRI


Wilt u meer weten over onze visie op beleggen? Wij delen onze overtuigingen graag met u.

Nader kennismaken met Optimix