Begrippenlijst

Wij doen ons best om vaktaal en Engelstalige beleggingsbegrippen zoveel mogelijk te vermijden, toch kunnen we er soms niet omheen. Hieronder vindt u een beknopte toelichting op een groot aantal financieel-economische- en beleggingsbegrippen.