Aandeel

Dit betekent letterlijk het houden van een aandeel in het eigen vermogen van een onderneming. De houder is pro rata naar zijn of haar bezit eigenaar van de onderneming. De houder van een aandeel heeft stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en deelt in het dividend dat de onderneming uitkeert.
U kunt ook aandeelhouder zijn in een van de Optimix beleggingsfondsen. Dan bent u pro rata deelgerechtigd in een beleggingsfonds.