Accumulation

De Engelse term voor een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert, maar dit toevoegt aan het vermogen. Aan de naam van het beleggingsfonds wordt dan vaak de afkorting Acc toegevoegd. Het tegenovergestelde is Income of Distribution, herkenbaar aan de toevoeging Inc of Dis, waarbij het om een dividenduitkerend beleggingsfonds gaat.