Alfa

Alfa geeft de vaardigheid van een professionele belegger weer in het behalen van een zo goed mogelijk rendement. Als de alfa berekend wordt aan de hand van het Capital Asset Pricing Model (CAPM), geeft een positieve alfa aan dat de fondsmanager het beter heeft gedaan dan op basis van de gegeven bèta verwacht mocht worden. Evenzo geeft een negatieve alfa aan dat het beleggingsfonds achtergebleven is bij de verwachtingen die behoren bij de beta van het fonds.