Asset allocatie

Verbastering van de Engelstalige beleggingsterm ‘Asset Allocation’ en waarmee de spreiding van de beleggingsportefeuille over de verschillende vermogenscategorieën wordt aangeduid, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. De ideale verdeling weerspiegelt de optimale risico rendementsverhouding die past bij de beleggingshorizon en beleggingsdoelstelling van de belegger.