Asset management

Engelse term voor vermogensbeheer. Een algemene omschrijving voor het beheren van een beleggingsportefeuille waarbij voor rekening en risico van een belegger het beheer van zijn vermogen op contractbasis (vermogensbeheerovereenkomst) wordt overgedragen aan een vermogensbeheerder.