Assetcategorieën

Verbastering van de Engelstalige beleggingsterm ‘Asset Classes’ met in het Nederlands de betekenis van vermogenscategorieën. Dat zijn groepen van effecten met soortgelijk risico en rendementskarakteristieken, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. Aandelen hebben het grootste rendementspotentieel, maar dit gaat gepaard met een relatief hoog koersrisico. De koersen van obligaties bewegen minder ten opzichte van aandelenkoersen, maar leveren gemiddeld ook een lager rendement. Beursgenoteerd onroerend goed wordt vaak genoemd als een aparte vermogenscategorie, maar wordt door sommige partijen ook gezien als een onderdeel van de aandelenmarkt. De vermogenscategorie liquiditeiten kent het laagste verwachte rendement, maar biedt veel zekerheid.