AVA

Afkorting van Algemene Vergadering van Aandeelhouders ook wel jaarvergadering genoemd. Bijeenkomst van aandeelhouders en de raad van bestuur van een onderneming waarop de jaarstukken en het uit te keren dividend aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd.