Bank of England

Opgericht in 1694, houdt de Bank of England (BOE) toezicht op het bankwezen in het VK. Sinds juni 1997 is de Bank ook verantwoordelijk voor de Britse officiële rentetarieven, waarvan de repo rate de belangrijkste is. Daarnaast houdt de Bank de beleggingen van de overheid bij, drukt bankbiljetten en verzamelt en publiceert statistieken met betrekking tot het Britse financiële systeem.