BBP

Bruto Binnenlands Product. De totale geldwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten in een land gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. Soms wordt in het Nederlands ook de Engelse afkorting GDP (‘Gross Domestic Product’) gebruikt.