Bedrijfsobligatie

Een bedrijfsobligatie is een obligatie uitgegeven door een onderneming om de bedrijfsactiviteiten te financieren. De hoofdsom wordt terugbetaald wanneer de obligatie afloopt. Daarnaast keert de obligatie tijdens de looptijd regelmatig rente uit. Een bedrijfsobligatie heeft over het algemeen een wat hogere couponrente omdat het kredietrisico wat groter is. Er bestaan diverse beleggingsfondsen die beleggen in bedrijfsobligaties.