Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling omschrijft het oogmerk voor het geïnvesteerde vermogen. Veelal wordt het accent gelegd op vermogensgroei op de lange termijn, het genereren van inkomen of een mix hiervan. Concrete doelen zoals de toekomstige aflossing van de hypotheek kunnen ook gebruikt worden. De beleggingsdoelstelling is een belangrijk gegeven voor het opstellen van een risicoprofiel.