Beleggingsfonds

Een collectieve belegging waarin iedere belegger kan participeren. De participant (of aandeelhouder) draagt de zeggenschap over de aan- en verkoop van effecten in het beleggingsfonds over aan een fondsbeheerder volgens vooraf vastgestelde beleggingsdoelstellingen of strategieën en type van beleggingen. Sommige beleggingsfondsen beperken zich bijvoorbeeld tot een bepaalde sector van de aandelenmarkt, andere beleggingsfondsen richten zich op het regelmatig uitkeren van een zo hoog mogelijk dividend.