Beleggingsinstelling

Een beleggingsfonds of een beleggingsmaatschappij waar beleggingen collectief worden beheerd voor rekening en risico van de deelnemers. Het is in Nederland verboden om een recht van deelneming in een beleggingsinstelling aan te bieden zonder dat de beheerder van de beleggingsinstelling over een door de AFM afgegeven vergunning beschikt.
Als een beleggingsmaatschappij voldoet aan verschillende wettelijke vereisten, zoals het jaarlijks uitkeren van de beleggingsopbrengsten aan haar aandeelhouders (doorstootverplichting), is zij daarover geen vennootschapsbelasting verschuldigd.