Beleggingsportefeuille

Het geheel aan aandelen, obligaties en andere waardepapieren waarin men (een deel van) het vermogen heeft belegd.