Benchmark

Engelse term voor referentie-index. Een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van een actieve belegger worden beoordeeld. Deze index dient transparant te zijn qua samenstelling en door een belegger eenvoudig te repliceren. De referentie-index geeft een indicatie voor het rendement dat een passieve belegger zou hebben behaald. Bij ingewikkelde beleggingsopdrachten kan de referentie-index bestaan uit een gewogen gemiddelde van twee of meer referentie-indexen. Dan wordt van een samengestelde referentie-index gesproken.